Ekonomik tedbirler de içeren torba teklif Mecliste

Vergisel yükümlülükler, varlık barışı, şirketler için finansal yeniden yapılandırma, yeni teşvikler, Merkez Bankası İhtiyat Akçesi hakkında ekonomik tedbirler içeren torba teklif Meclise geldi.

KOMİSYONLAR