YARGITAY VE DANIŞTAY KANUN TASARISI

“Hakimlik teminatı sadece azledilmeme değildir”

PROF. DR. ERGUN ÖZBUDUN
23 HAZİRAN 2016
UZMAN GÖRÜŞÜ

Bu fevkalade endişe verici bir tasarı. Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığının bütün ilkelerine aykırı. Apaçık bir tasfiye kanunu. Hakim ve savcıların görevleri ancak emeklilik yada belirli suçları işlemeleri durumunda yargısal usüller takip edilerek sonlandırılır. Burada hakim ve savcıların görevlerine bir kanunla son veriliyor. Ayrıca kanun tasarısında hakimlik teminatı kapsamında hakimler emekliye sevkedilmeyerek daha az itibarlı diğer görevlere alınıyor. Bir yüksek yargı mensubu için bu tenzil-i rütbedir. Evet azil değildir, ama hakimlik teminatı sadece azledilmeme değildir, aynı zamanda diğer olumsuz sonuçlardan da hakimi korumaktır. Demokratik bir devlette böyle bir şey olamaz. Bu düzenleme kanunlaştıktan sonra tabii ki Anayasa Mahkemesi’ne götürülecektir ve Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal edecektir. Ancak Anayasa Mahkemesi kararları geriye dönük işlemediği için bu haksızlık giderilemeyecek. Dolayısıyla bana göre Anayasa Mahkemesi bu kanunu iptal etmemeli, yok saymalı. Anayasa Mahkemesi daha önce bazı kararlarında yokluk kararını tartışmıştı. Bunu yapar mı bilemiyorum ama bence bu kanunla oluşacak haksızlığı önlemek için bu gerekli. Bu kararın alınması alınması için meşru sebepler var. Çünkü bu kanun kamu yararı amacıyla değil siyasi amaçla hazırlanmış bir kanundur. Şimdi İstinaf Mahkemeleri’nin kurulacağı ve böylece iş yükünün azaltılacağı söyleniyor.  Bunun kanunu daha önce çıkmıştı zaten, mahkemelerin kurulması kalmıştı sadece. Böylece Yargıtay ve Danıştay içtihat üreten mahkemler haline gelecek ki bu doğal bir uygulama. Ancak bunu, bu kanun tasarısının gerekçesi olarak sunmak samimiyetsizdir çünkü aynı iktidar bir yıl önce Danıştay ve Yargıtay’ın hem üye sayısını hem de daire sayısını artırmıştır. Bir yıl sonra ise tam tersini yapıyor. Sadece bu bile bu yasanın siyasi amaçlı olduğunu gösteriyor.

YAZAR PROF. DR. ERGUN ÖZBUDUN

Anayasa Hukukçusu