SİYASİ ETİK KANUN TEKLİFİ

"Siyasi etik sadece bir kanun meselesi değildir"

ALİ YAŞAR SARIBAY
28 NİSAN 2016
UZMAN GÖRÜŞÜ

‘Siyasi etik’, sadece bir kanun meselesi olarak görüldüğü sürece, tesis edilemezliğe mahkumdur. Bunun bir kanıtı trafik kanunudur. Zaman içinde bazı maddeleri ağırlaştırılmış olmasına rağmen, trafik ihlalleri (ölümlü kazalar başta olmak üzere) azalmamıştır. Kültürel bir altyapısı döşenmeden -ki bunun olmazsa olmaz koşulu, haklara saygının ve kamusal sorumluluğun bir eğitim konusu olarak zihinlere şırınga edilmesidir – kanun marifetiyle herhangi bir toplumsal ya da siyasal patolojiyi tedavi etmek, çok kısmi bir çare olabilir ancak.

Dolayısıyla, kanun, önlemeye çalıştığı toplumsal patolojinin, kültürel altyapısının eksikliklerinin teşhisinden hareketle, kurumsal düzenlemelerin tanımını, işlevini ve amacını belirleyen bir çerçeve olabilir ancak. Yapılması gereken, her şeyden önce, söz konusu patolojilere vücut veren kültürel, sosyoekonomik, siyasal ve kurumsal çatlaklardan sızan olumsuz etkilerin varlığı üzerine düşünmek; o çatlakları, her şeyden önce kurumsal inşalarla gidermeye çalışmaktır. Bu açıdan kanun (kıymetini takdir etmekle beraber) bir neticedir; önleyici bir faktör olarak görülmemelidir.

YAZAR ALİ YAŞAR SARIBAY

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi