fbpx

2017'DE PARAMIZ NEREYE GİDECEK?

Kimlik Kartı

mecliste.org
3 KASIM 2016

Yasama faaliyeti: Kanun Tasarısı


Resmi adı: 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı


Kanunun amacı: Tasarı ile; büyümenin ve istihdamın artırılması, mali disiplinin güçlendirilerek sürdürülmesi, kamu dengelerinin iyileştirilmesi, maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetilmesi ve kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunması amacıyla 2017 yılı için Hükümete gelir toplama ve harcama yapma yetkisi verilmesi öngörülmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu


1/774 sıra sayılı kanun tasarısı metine ulaşın.

Plan ve Bütçe Komisyonunun raporuna ulaşın.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.