fbpx

2017'DE PARAMIZ NEREYE GİDECEK?

Yasalaşırsa Ne Olacak?

mecliste.org
3 KASIM 2016

Hükümetin kullanacağı kamu kaynaklarını ve yapacağı harcamaları gösteren 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı, Anayasa gereği mali yılbaşı olan 1 Ocak tarihinden 75 gün önce, yani 17 Ekim 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu.

Bütçe, Türkiye’de Parlamentoda iki aşamada ele alınıyor. İlk aşama, Anayasa gereği, en az 25’i iktidar, 15’i de muhalefetten olmak üzere 40 milletvekilinden oluşan ve bütçe ödeneklerinin kesinleştiği Plan ve Bütçe Komisyonu süreci, ikinci aşama ise daha çok siyasi görüşmelerin yapıldığı ve hükümetin güven tazelediği Genel Kurul süreci.

2017 yılı bütçe ve kesin hesap süreci, Plan ve Bütçe Komisyonunda 25 Ekim 2016 tarihinde Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın parlamentoya bütçenin temel büyüklükleri hakkında yaptığı bir sunumla başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2 Kasım 2016 tarihinde 2017 yılı bütçe ve 2015 yılı kesin hesap kanunu tasarılarının geneliyle, Sayıştay tezkereleri üzerindeki görüşmelerle devam edildi.

Yaklaşık bir ay sürecek bütçe ve kesin hesap sürecinde 47 Genel bütçeli, 118 üniversite, 43 özel bütçeli ve dokuz düzenleyici ve denetleyici kuruluş olmak üzere 218 kamu kuruluşunun bütçesi ile kesin hesabı görüşülecek.

 

218 adet kamu kuruluşunun bütçe ödeneklerini kapsayan 2017 yılı merkezi yönetim bütçe tasarısında:

 • Bütçe giderleri 645 milyar TL
 • Bütçe gelirleri 598 milyar TL
 • Bütçe açığı (gider-gelir arası fark) 47 milyar TL
 • Borç faizi ödemesi 57,5 milyar TL

olarak tahmin edildi.

 

2017 yılı merkezi yönetim bütçe tasarısındaki bazı kamu kurumlarının ödenekleri:

 • Diyanet İşleri Başkanlığı 6,9 milyar TL,
 • Adalet Bakanlığı 12,3 milyar TL
 • Milli Savunma Bakanlığı 28,7 milyar TL
 • Milli Eğitim Bakanlığı 85 milyar TL
 • Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar 31,9 milyar TL
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı 3,5 milyar TL
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 24,3 milyar TL
 • Çevre Şehircilik Bakanlığı 1,8 milyar TL
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı 11,6 milyar TL

 

2017 yılında devlet tarafından tahsil edilecek önemli vergi gelirleri: 

 • Gelir vergisi 108,5 milyar TL,
 • Kurumlar vergisi 46,2 milyar TL
 • Katma Değer Vergisi 140,8 milyar TL
 • Özel Tüketim Vergisi 136,4 milyar TL

 

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.