ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Hangi Aşamada?

mecliste.org
12 ARALIK 2016

10 Aralık 2016: Anayasa Değişikliği Teklifi Meclis Başkalığına sunuldu.

12 Aralık 2016: Teklif esas komisyon olan Anayasa Komisyonuna sevk edildi.

20 Aralık 2016: Anayasa Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

21 Aralık 2016: Anayasa Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

22 Aralık 2016: Anayasa Komisyonu üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

23 Aralık 2016: Anayasa Komisyonu dördüncü toplantısını gerçekleştirdi.

24 Aralık 2016: Anayasa Komisyonu beşinci toplantısını gerçekleştirdi.

26 Aralık 2016: Anayasa Komisyonu altıncı toplantısını gerçekleştirdi.

27 Aralık 2016: Anayasa Komisyonu yedinci toplantısını gerçekleştirdi.

28 Aralık 2016: Anayasa Komisyonu sekizinci toplantısını gerçekleştirdi.

29 Aralık 2016: Anayasa Komisyonu dokuzuncu ve son toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon Anayasa Değişikliği Teklifini kabul etti.

09 Ocak 2017: Anayasa Değişikliği Teklifi TBMM Genel Kurul gündeminde.

10 Ocak 2017: Teklifin 1. tur görüşmeleri başladı. Genel Kurulda  ilk iki maddesi kabul edildi.

11 Ocak 2017: Teklifin 3, 4 ve 5. maddesi Genel Kurulda kabul edildi.

12 Ocak 2017: Teklifin 6, 7 ve 8. maddesi Genel Kurulda kabul edildi.

13 Ocak 2017: Teklifin 9, 10, ve 11. maddesi Genel Kurulda kabul edildi.

14 Ocak 2017: Teklifin 12, 13, 14, 15 ve 16. maddesi Genel Kurulda kabul edildi.

15 Ocak 2017: Teklifin 17 ve 18. maddesi Genel Kurulda kabul edildi.  Değişikliği 1. tur görüşmeleri tamamlandı.

18 Ocak 2017: Teklifin 2. tur görüşmeleri başladı. Genel Kurulda ilk yedi madde kabul edildi.

19 Ocak 2017: Teklifin 8, 9, 10 ve 11. maddesi Genel Kurulda kabul edildi.

21 Ocak 2017: Kalan yedi maddesi de Genel Kurulda kabul edilen teklif kanunlaştı.

02 Şubat 2017: Değişiklik Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

10 Şubat 2017: Değişiklik Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı.

11 Şubat 2017: Değişiklik Resmi Gazete’de yayınlandı.

16 Nisan 2017: Anayasa değişikliği referandumu yapıldı.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.