ÇOCUK İSTİMARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK HAZIRLANAN TASARI NELER GETİRECEK?

Hangi Aşamada?

mecliste.org
16 NİSAN 2018

09 Nisan 2018: Tasarı TBMM Başkanlığına geldi.

10 Nisan 2018: Tasarı esas ve tali komisyonlara gönderildi.

16 Nisan 2018: Tali komisyon olan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda tasarı görüşüldü.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.