ÇOCUK İSTİMARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK HAZIRLANAN TASARI NELER GETİRECEK?

Kimlik Kartı

mecliste.org
16 NİSAN 2018

Yasama faaliyeti: Kanun Tasarısı


Resmi adı: Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: Adalet Komisyonu

Tali komisyonlar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu


1/935 sıra sayılı kanun tasarısı metnine ulaşın.

 

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.