İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 2018

Hangi Aşamada?

mecliste.org
4 EKİM 2018

27 Eylül 2018: Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanvekilleri ve mecliste grubun bulanan 5 siyasi partinin grup başkanları ile İçtüzük değişikliğine dair bir araya geldi.

1 Ekim 2018: Binali Yıldırımın imzası ile İçtüzük değişiklik teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

4 Ekim 2018: Anayasa Komisyonu teklifi görüşmek üzere toplandı.

4 Ekim 2018: Anayasa Komisyonu teklifi oy çokluğu ile kabul etti.

8 Ekim 2019: Anayasa Komisyonu raporu yayınlandı.

9 Ekim 2019: Teklif Genel Kurulda kabul edildi ve Meclis Kararı oldu.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.