İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 2018

Kimlik Kartı

mecliste.org
4 EKİM 2018

Yasama faaliyeti: Kanun Teklifi


Resmi adı: Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi


Görüşüldüğü komisyonlar: Esas Komisyon: Anayasa Komisyonu


İmzacı milletvekilleri: Binali Yıldırım – AK Parti İzmir Milletvekili


2/772 sıra sayılı kanun teklifi metnine ulaşın.

Anayasa Komisyonu raporuna ulaşın.

 

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.