İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Hangi Aşamada?

mecliste.org
12 TEMMUZ 2017

07 Temmuz 2017: Teklif TBMM Başkanlığına sunuldu.

12 Temmuz 2017: Esas Komisyon olan Anayasa Komisyonu teklifi görüşmek için bir araya geldi.

12 Temmuz 2017: 4 partinin ortak kararıyla teklif alt komisyona sevk edildi.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.