Kişisel veri nedir, kişisel verileri izlenenlerin temel hak ve özgürlükleri neler, tasarı özel hayatın gizliliğini nasıl etkileyecek, kişisel verileri toplayanların yükümlülükleri neler olacak?

17 EYLÜL 2016

Dosya hakkında bir bakışta bilgi sahibi olun!

Dosyanın hangi aşamada olduğu hakkında bilgi sahibi olun!

Bu bizi neden ilgilendiriyor, hayatımızda neler değişecek keşfedin!

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Bu dosyayla ilgili uzman görüşlerini okuyarak bakış açısı kazanın, kendi fikirlerinizi paylaşarak sesinizi duyurun!

Kişisel verilerin korunması hakkı, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) kararlarında da sıkça vurgulandığı üzere, giderek daha fazla önem kazanan ve korunmasının gerekliliği şüphe götürmez bir haktır.

15 ŞUBAT 2016
UZMAN GÖRÜŞÜ

Korunmak istenen menfaatle getirilen hükümlerin çeliştiği, kişisel veri sahibininin hakları ve faydalanacağı korumalardan ziyade, verileri işleyenlerin hangi hakları ne surette haiz olduklarına ağırlık verildiği görülüyor.

15 ŞUBAT 2016
UZMAN GÖRÜŞÜ

Günümüzde tüketiciler, yapmış oldukları birçok işlemde/alışverişte yahut internet ortamında gerçekleştirdikleri basit bir iletişimde dahi kişisel verilerini çoğu kez farkında bile olmadan paylaşmakta, yakın gelecekte bu paylaşımların daha da artması beklenmektedir. Kişisel verilerin paylaşılması, birçok riski de beraberinde getirmekte; en sakıncalı husus ise bu verileri işleyip kötüye kullanımın yaptırımının hali hazırda bulunmamasıdır. Dolayısıyla, her ne kadar kanunlaşma aşamasında geç kalındığı yönünde haklı eleştiriler mevcut olsa da, tasarının yasalaşması, şüphesiz ki önümüzdeki dönemler için olumlu bir gelişmedir.

14 ŞUBAT 2016
UZMAN GÖRÜŞÜ
NASIL KONUŞULUYOR?

Dosya kamuoyunda nasıl konuşuluyor; medyada yer alan haberleri ve yapılan çalışmaları inceleyin!

Ekin Karaca - "Demokrat Yargı Eş Başkanı ve İzmir Hakimi Dr. Orhan Gazi Ertekin, düzenlemenin Gülen Cemaati'ne karşı yapıldığını ifade ederken, Türkiye'de yargının özellikle son 10 yıldır iktidar ilişkileriyle doğrudan alakalı olduğu görüşünde."

13 HAZİRAN 2016
NASIL KONUŞULUYOR?

Hakan Cem Topal - "Bu yasa bence 2000 yıl sorunu, liradan 6 sıfır atılması gibi olaylarla eşdeğer bir yasa. Bu yasanın yorumlanması sadece hukukçuların veya danışmanların eline bence asla bırakılmamalı."

08 HAZİRAN 2016
NASIL KONUŞULUYOR?

T24 - "Partinin başvuruyu saat 14:00'de yapacağı açıklandı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir başvuruyu parti adına yapacak."

03 HAZİRAN 2016
NASIL KONUŞULUYOR?

Uluslararası Hukuk Bülteni - "Kişisel veriler yaygın olarak kaydedilmekte ve işlenmektedir. Özellikle sanal alemde bu bilgilerin çok sık olarak işlendiği hatta kötüye kullanıldığı görülmektedir."

30 MAYIS 2016
NASIL KONUŞULUYOR?

Kazete - "Alternatif Bilişim Derneği yöneticisi Prof. Dr. Melih Kırlıdoğ, yasanın bir fişleme aleti olarak kullanılmasını kolaylaştıran birçok "istisnayı" içerdiğini belirterek, yasa ile ilgili yürütmenin durdurulmasını istedi."

27 NİSAN 2016
NASIL KONUŞULUYOR?

Fikret İlkiz - "Kişisel veri kavramı, belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade eder. İlk adımda bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler kişisel veridir."

25 NİSAN 2016
NASIL KONUŞULUYOR?
SON GÜNCELLEMELER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tasarı, 18 Ocak'ta Meclis Başkanlığına sunulmuş; Adalet Komisyonunda görüşülmesinin ardından geldiği Genel Kurulda 24 Mart'ta kabul edilmişti.

07 NİSAN 2016
GÜNCELLEMELER

Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı, dün (24 Mart) Meclis Genel Kurulunda yapılan açık oylama sonucunda kabul edilerek kanunlaştı. Ocak ayında Meclis Başkanlığına gelmesinin ardından Adalet Komisyounda görüşülen Tasarının Genel Kurul görüşmelerine defalarca ara verilmişti.

25 MART 2016
GÜNCELLEMELER

mecliste.org ekibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı yasalaşmadan önce, milletvekillerinden görüş aldık. Görüştüğümüz isimlerden biri de, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş oldu. Beştaş'a göre, tasarı yeni baştan görüşülmeli çünkü kişisel verilerin korunmasına değil; korunmamasına hizmet ediyor.

24 MART 2016
GÜNCELLEMELER

mecliste.org ekibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı yasalaşmadan önce, milletvekillerinden görüş aldık. Görüştüğümüz isimlerden biri de, CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça oldu. Kişisel verilerin korunmasına dair bir kanunun varlığına itirazları olmadığını belirten Havutça, kişinin özel yaşamı, tercihleri ve mezhebi ile ilgili verilerin kişisel veri adı altında toplanamayacağına dikkat çekiyor.

24 MART 2016
GÜNCELLEMELER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısının ilk bölümü ve ikinci bölümünün 8 maddesi (toplamda 26 madde) Genel Kurulda kabul edildi. Bu maddelerin hayatımızda neleri değiştireceğini merak ediyor musunuz? Av. Faruk Çayır sizler için yazdı:

24 MART 2016
GÜNCELLEMELER

TBMM'nin bütçe gündemi nedeniyle ara verilen Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı görüşmeleri, bugün (22 Mart) yeniden başlıyor. Tasarının görüşmeleri, 6. maddenin kabul edildiği 24 Şubat'tan bu yana askıdaydı.

22 MART 2016
GÜNCELLEMELER