SİYASİ ETİK KANUN TEKLİFİ

Hangi Aşamada?

mecliste.org
19 EYLÜL 2016

1 Nisan 2016: Teklif 99 AK Parti Milletvekilinin imzası ile TBMM Başkanlığına geldi.
6 Nisan 2016: Teklif Anayasa Komisyonu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna gönderildi.
13 Nisan 2016: Teklif Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda görüşüldü ve raporunu sundu.
14 Nisan 2016: Teklif Anayasa Komisyonunda görüşüldü, alt komisyona gönderilmesine karar verildi.
19 Nisan 2016: Alt komisyon teklif hakkındaki raporunu Anayasa Komisyonuna sundu.
20 Nisan 2016: Teklif Anayasa Komisyonundan geçti.
22 Nisan 2016: Anayasa Komisyonu raporunu sundu.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.