SİYASİ ETİK KANUN TEKLİFİ

Kimlik Kartı

mecliste.org
19 EYLÜL 2016

Yasama faaliyeti: Kanun Teklifi


Resmi adı: Siyasi Etik Kanun Teklifi


Anahtar kelimeler: Siyasi etik, etik ilkeler


Kanunun amacı: Teklif ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan işlerin belirlenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine yönelik etik davranış ilkelerinin, bildirim yükümlülüklerinin ve hediye alma esaslarının düzenlenmesi, siyasi parti grupları bünyesinde siyasi etik kurulları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Siyasi Etik Komisyonu oluşturulması, ayrıca bu kurullar ve komisyonun görev, yetki, çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi amaçlanıyor.


Görüşüldüğü komisyonlar: Esas Komisyon: Anayasa Komisyonu, Tali Komisyonlar: Avrupa Birliği Uyum Komisyonu


İlk imzacı milletvekilleri: Mehmet Naci Bostan – AK Parti Amasya Milletvekil, Ayhan Sefer Üstün – AK Parti Sakarya Milletvekili


2/1000 sıra sayılı kanun teklifi metnine ulaşın.
Siyasi Etik Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Anayasa Komisyonu raporuna ulaşın.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.