YARGITAY VE DANIŞTAY KANUN TASARISI

Hangi Aşamada?

mecliste.org
13 HAZİRAN 2016

13 Haziran 2016: Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan tasarı Bakanlar Kurulunca TBMM Başkanlığına gönderildi.

16 Haziran 2016: Tasarı Adalet Komisyonu’nda görüşüldü.

17 Haziran 2016: Tasarı Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

21 Haziran 2016: Adalet Komisyonu tasarıyla ilgili raporunu verdi.

27 Haziran 2016: Tasarının TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine karar verildi.

29 Haziran 2016: Tasarının ilk 11 maddesi TBMM Genel Kurul’da kabul edildi.

29 Haziran 2016: Tasarının ikinci bölümünün sekiz maddesi TBMM Genel Kurul’da kabul edildi.

30 Haziran 2016: Tasarı TBMM Genel Kurul’da kanunlaştı.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.