YARGITAY VE DANIŞTAY KANUN TASARISI

Kimlik Kartı

mecliste.org
13 HAZİRAN 2016

Yasama faaliyeti: Kanun Tasarısı


Resmi adı: Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı


Anahtar kelimeler: Hukuk devleti, yüksel mahkemeler, Yargıtay, Danıştay, hakimlik ve savcılık teminatı


Kanunun amacı: Tasarıyla, Danıştayın daire sayısının 10’a, üye sayısının 90’a, Yargıtayın daire sayısının 24’e, üye sayısının 200’e düşürülmesi, bu kurumlara seçilecek üyelerin görev sürelerinin 12 yıl olması, hakim ve savcı adaylarına meslek öncesi eğitim sonunda yapılan yazılı sınava ilave olarak sözlü sınav getirilmesi ve Yargıtay veya Danıştay daireleri ile genel kurullarının yaptıkları kanun yolu incelemeleri sonunda, ilk derece mahkemeleriyle istinaf mercilerinde görev yapan hakim ve savcılar hakkında, istinaf mercilerinin de ilk derecede görev yapan hakim ve savcılar hakkında kanun yolu değerlendirme formu düzenlemeleri hükme bağlanıyor.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: Adalet Komisyonu

Tali komisyonlar: Anayasa Komisyonu


1/726 sıra sayılı kanun tasarısı metnine ulaşın.

Tasarıyla ilgili Adalet Komisyonu raporuna ulaşın.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.