OHAL DÖNEMİNDE YASAMA

687 sayılı KHK

mecliste.org
17 ŞUBAT 2017
GÜNCELLEMELER

Yayım Tarihi: 09.02. 2017

 

687 sayılı KHK

 

687 Sayılı KHK’da öngörülen düzenlemeler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

 

OHAL İle İlgili Düzenlemeler

  • TMSF’nin kayyımlık yetkisini kullandığı şirket, ortaklık payı ve varlıkların soruşturma ve kovuşturma sonunda terörle ilgili suçlardan dolayı müsadere edilmesi halinde, bu şirket, ortaklık payı ve varlıkların TMSF tarafından satılması veya tasfiye edilmesi.
  • OHAL kapsamına kapatılan özel radyo ve televizyonların yayın lisansları, karasal yayın hakları, frekans ve kanal kullanım izinlerinin ihya edilmesi ve bilahare Maliye Bakanlığı veya TMSF tarafından kapatılan radyo ve televizyon varlıkları ile birlikte ya da ayrı olarak satılabilmesine.

 

Ekonomi ile ilgili düzenlemeler

  • 2017 yılı sonuna kadar Özel sektör işverenlerince işe alınanlara ilişkin sigorta prim desteği sağlanması ve yılsonuna kadar bunların ücretlerine ilişkin gelir vergisi stopaj teşviki ve ödemelerde damga vergisi istisnası getirilmesi.
  • Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama yahut sair yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemlerinin zimmet suçu sayılmaması.

 

Eğitim ile ilgili düzenlemeler

  • Öğrenci etüt eğitim merkezlerinin özel öğretim kurumlan arasından çıkarılmasına, belediyeler tarafından kurulan sosyal etkinlik merkezlerinin yeni bir özel öğretim kurumu türü olarak düzenlenmesine.
  • Mevcut öğrenci etüt eğitim merkezlerinden; 1 Temmuz 2017 talihinden kadar, okul, kurs, özel eğitim okulu, motorlu taşıt sürücüleri kursu, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, uzaktan öğretim kurumu veya özel öğretim kursuna dönüştürülmeyenlerin kapatılmasına.

 

Basın yayım kuruluşları hakkında düzenlemeler

  • Radyo ve televizyon yayın iletimine ilişkin olarak verici tesis ve işletim şirketinin ulusal karasal yayın lisansı sahibi kuruluşlar tarafından kurulması şartının ve azami hisse oranına dair sınırlamanın kaldırılmasına.
  • Seçim dönemlerindeki radyo ve televizyon yayınlan hakkında, seçim yasaklarına uymayan basın-yayın kuruluşlarına, Yüksek Seçim Kurulu tarafından uygulanan yaptırımlara ilişkin olarak 298 sayılı Kanunda yer alan 149/A maddesinin yürürlükten kaldırılmasına.

 

Diğer Düzenlemeler

  • Kış lastiği kullanımı zorunluluğuna ilişkin yaptırımlar hakkında düzenleme yapılması, kış lastiği yükümlülüğüne uymayanlara 625 Türk Lirası tutarında idari para cezası verilmesine,

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.