fbpx

OHAL DÖNEMİNDE YASAMA

693 sayılı KHK

mecliste.org
05 EYLÜL 2017
GÜNCELLEMELER

Yayım tarihi: 25. 10. 2017

 

  • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 928 kişi kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır.
  • 10 TSK mensubunun rütbesi geri alınmıştır.
  • Daha önceki KHK’lerle görevlerinden alınan 60 kişi görevlerine iade edilmiştir.
  • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 3 dernek, 2 gazete, 1 haber ajansı kapatılmıştır.
  • Daha önceki KHK’lerle kapatılan 1 radyo, 1 sağlık kuruluşu ve 1 vakıf tekrar açılmıştır.
  • Daha önce görevden alınanlara ve kapatılan kurumlara uygulanan hak kısıtlamaları burada da getirilmiştir.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.