KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN TASARISI

Kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi

mecliste.org
07 NİSAN 2016
GÜNCELLEMELER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.  Tasarı, 18 Ocak’ta Meclis Başkanlığına sunulmuş; Adalet Komisyonunda görüşülmesinin ardından geldiği Genel Kurulda 24 Mart’ta kabul edilmişti.

Resmi Gazete yayınına ulaşın.

Bugüne Nasıl Gelinmişti?

18 Ocak 2016: Tasarı, Bakanlar Kurulu tarafından imzalanmasının ardından,  TBMM Başlanlığına gönderildi.

27 Ocak 2016:  Tasarı, TBMM Adalet Komisyonunda görüşüldü ve bazı maddelerinin alt komisyonda görüşülerek revize edilmesi kararı alındı.

1 Şubat 2016: Tasarının alt komisyon görüşmeleri başladı.

3 Şubat 2016: Alt komisyon görüşmeleri tamamlanan Tasarı, Adalet Komisyonuna gönderildi.

9 Şubat 2016: Tasarı, yapılan değişikliklerle Adalet Komisyonuna geldi. 10 Şubat’ta görüşülmeye devam edilecek.

10 Şubat 2016: Tasarı Adalet Komisyonundan geçti, Genel Kurulun gündemine 17 Şubat günü gelecek.

17 Şubat 2016: Tasarının TBMM Genel Kurul görüşmeleri, komisyonun bulunmadığı gerekçesi ile ertelendi.

18 Şubat 2016: Tasarının ilk 5 maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

24 Şubat 2016: Tasarının 6. maddesi de TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

22 Mart 2016: Tasarı tekrar TBMM Genel Kurul gündeminde yer aldı.

23 Mart 2016: Tasarının ilk  bölümünün tamamı ve 2. bölümünde yer alan 8 madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

24 Mart 2016: Tasarının tamamı TBMM Genel Kurulu’nda yapılan açık oylama sonucu kabul edildi ve kanunlaştı.

07 Nisan 2016: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve Resmi Gazete’de yayınlanması ile yürürlüğe girdi.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.