YARGITAY VE DANIŞTAY KANUN TASARISI

Tasarı Adalet Komisyonunda görüşüldü

mecliste.org
16 HAZİRAN 2016
GÜNCELLEMELER

Yargıtay ve Danıştay Kanun Tasarısı esas komisyon olan Adalet Komisyonunda görüşüldü.
Tasarının görüşmelerine 17 Haziran’da da devam edilecek.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan tasarı, 13 Haziran’da Bakanlar Kurulu tarafından TBMM Başkanlığına gönderilmişti.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.