KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN TASARISI

Tasarı Genel Kurulda kanunlaştı

mecliste.org
25 MART 2016
GÜNCELLEMELER

Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı, dün (24 Mart) Meclis Genel Kurulunda yapılan açık oylama sonucunda kabul edilerek kanunlaştı. Ocak ayında Meclis Başkanlığına gelmesinin ardından Adalet Komisyounda görüşülen Tasarının Genel Kurul görüşmelerine defalarca ara verilmişti.

Bugüne Nasıl Gelinmişti?

18 Ocak 2016: Tasarı, Bakanlar Kurulu tarafından imzalanmasının ardından,  TBMM Başlanlığına gönderildi.

27 Ocak 2016:  Tasarı, TBMM Adalet Komisyonunda görüşüldü ve bazı maddelerinin alt komisyonda görüşülerek revize edilmesi kararı alındı.

1 Şubat 2016: Tasarının Alt Komisyon görüşmeleri başladı.

3 Şubat 2016: Alt Komisyon görüşmeleri tamamlanan Tasarı, Adalet Komisyonuna gönderildi.

9 Şubat 2016: Tasarı, yapılan değişikliklerle Adalet Komisyonuna geldi.

10 Şubat 2016: Tasarı Adalet Komisyonundan geçti.

17 Şubat 2016: Tasarının Genel Kurul görüşmeleri, komisyonun bulunmadığı gerekçesi ile ertelendi.

18 Şubat 2016: Tasarının ilk 5 maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

24 Şubat 2016: Tasarının 6. maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

22 Mart 2016: Tasarı tekrar TBMM Genel Kurul gündeminde yer aldı.

23 Mart 2016: Tasarının ilk  bölümünün tamamı ve 2. bölümünde yer alan 8 madde TBMM Genel Kurulnda kabul edildi.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.