YARGITAY VE DANIŞTAY KANUN TASARISI

2. bölüme ait 8 madde Genel Kurulda kabul edildi

mecliste.org
30 HAZİRAN 2016
GÜNCELLEMELER

29 Haziran’da gerçekleşen TBMM Genel Kurulunda, Yargıtay ve Danıştay Kanun Tasarısının 2. bölümüne ait 8 maddesi kabul edildi. Adalet Bakanlığınca hazırlanmasının ardından 13 Haziran tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Meclis Başkanlığına gönderilen Tasarının ilk 11 maddesi dün (29 Haziran) Meclis Genel Kurulunda kabul edilmişti.

 

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.