SİYASİ ETİK KANUN TEKLİFİ

Teklif Anayasa Komisyonunda görüşüldü

mecliste.org
14 NİSAN 2016
GÜNCELLEMELER

Siyasi Etik Kanun Teklifi, 14 Nisan’da Anayasa Komisyonunda görüşüldü ve Alt Komisyona gönderilmesine karar verildi. Nisan başında Meclis Başkanlığına gelen Teklif, ilk olarak AB Uyum Komisyonunda görüşülmüştü.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.