mecliste.org'dan

13 - 17 Şubat TBMM Gündemi

mecliste.org
14 ŞUBAT 2017
mecliste.org'dan

13 – 17 Şubat haftasıda TBMM gündeminde neler var? Öğrenin! (Son güncelleme: 14.02.2017) Daha detaylı bilgi için: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/takvim.ekran?pTarih=14.02.2017&secili=13&pTip=2

 

13 - 17 Şubat TBMM gündemi

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.