mecliste.org'dan

24 - 28 Temmuz TBMM Gündemi

mecliste.org
25 TEMMUZ 2017
mecliste.org'dan

24 – 28 Temmuz tarihlerinden TBMM Genel Kurul gündeminden İçtüzük Değişikliği Teklifi yer alıyor. (Son güncelleme: 25.07.2017) Daha detaylı bilgi için: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/takvim.ekran?pTarih=25.07.2017&secili=24&pTip=2

 

24 - 28 Temmuz TBMM Gündemi

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.