mecliste.org'dan

26. Dönemde TBMM ne kadar çalıştı?

mecliste.org
17 MAYIS 2018
mecliste.org'dan

24 Haziran’da yapılacak erken seçim nedeniyle 26. Yasama dönemi erken tamamlandı. TBMM 16 Mayıs’ta, 27’nci Dönem Milletvekili genel seçimine ilişkin kesin sonuçların YSK ilanını takip eden 3’üncü gün saat 14.00’te toplanmak üzere tatile girdi.

 

26. dönemde, 644 kanun tasarısı ve 2.327 kanun teklifinden, 93 kanun ve 396 uluslararası antlaşma olmak üzere toplam 489 kanunun kabul edildi, 83 Meclis kararı alındı, 31 OHAL KHK’si kanunlaştı.

 

TBMM Genel Kurulu, 340 toplantıda 2.850 saat, komisyonlarda 663 toplantıda 3.051 saat olmak üzere toplam 5.901 saat çalışıldı ve toplam 214.615 sayfa tutanak tutuldu.

 


26. dönemde TBMM ne kadar denetim yaptı?

 

30.496 yazılı soru önergesinden 12.396’sı, 1.699 sözlü soru önergesinden 568’sinin yanıtlandı. Başkanlığa sorulan 231 sorudan 198’i yanıtlandı. 3 bin Meclis Araştırma önergesinden 66’sı, 22 gensorudan 16’sı görüşüldü. 2 Meclis Soruşturması ve 34 Genel Görüşme önergelerinden ise görüşülen olmadı. 5’i kitap, 23’ü rapor ve 91’i bilgi notu olmak üzere milletvekillerimize bin 10 adet araştırma hizmeti sunuldu.

 

Anayasa’nın 138. maddesi ile İçtüzük’ün 67, 96 ve 97. maddeleri gereğince, görülmekte olan bir davaya ilişkin, kaba ve yaralayıcı söz ihtiva eden, kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içeren, başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan 2 bin 643 soru önergesi iade edildi.

 


 

20 Mayıs 2016 tarihinde Anayasa’ya eklenen geçici maddeyle 154 milletvekilinin 682 dosyadaki dokunulmazlığının kaldırıldı. 1924 Anayasası’ndan bugün kadar toplam 197 milletvekilinin yasama dokunulmazlığı kaldırıldı. 12 milletvekilinin, 8’inin kesinleşmiş mahkûmiyet kararı, 3’ü devamsızlıktan, 1’nin istifa sonucu milletvekilliği düşürüldü. 1.051 yasama dokunulmazlığı tezkeresinden, 743’ü gerekli işlemler yapılmak üzere Başbakanlığa gönderildi. 508 adet tezkere Karma Komisyonda bekliyor.

 

Verilerin kaynağı Meclis Başkanlığıdır.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.