mecliste.org'dan

5 videoda seçimlerden önce & sonra Meclis

mecliste.org
24 MAYIS 2018
mecliste.org'dan

16 Nisan 2017 Referandumu ile Anayasa değişti. 24 Haziran’da ise, ilk kez aynı anda yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri ile, yeni hükümet sistemi tam manasıyla hayata geçecek. Peki yeni sistemde, Meclisin yeni rolü ve konumu nasıl olacak; vatandaşlar olarak yasalara katılımımız, Meclis ile ilişki kurma biçimlerimiz nasıl değişecek?
mecliste.org olarak her zaman meclisin önemini vurgulayıp, yasa yapım sürecinin daha şeffaf ve katılımcı hale gelmesine; yani denge denetleme sisteminin etkin şekilde işlemesine katkı sağlamayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda daima doğru, güvenilir ve nesnel bilgi üretmeye değer verdik. Şimdi yine, toplumun çok merak ettiği fakat az bildiği bir konuda kamuoyuna bilgi sunmak için inisiyatif alıyoruz.


Sistem değişikliği, Meclisin üzerindeki yükü artırıyor; yasama organı eskisinden daha da önemli hale geliyor. Meclisin artan sorumluluklarını etkin biçimde yerine getirebilmesi için daha güçlü, katılımcı ve hesap verebilir olması gerekiyor. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Meclisin denge denetleme sistemindeki rolünü yerine getirebilmesi için nelerin değişmesi gerekiyor; vatandaşlar ve sivil toplum olarak bizim üzerimize neler düş

üyor?


 

 

 

 

 

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.