mecliste.org'dan

9 bin 145 soru önergesinden 142 tanesi iade edildi

mecliste.org
10 NİSAN 2019
mecliste.org'dan

TBMM Kanun Kararlar Başkanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın sorusu üzerine 26. ve 27. Yasama Döneminde, Başkanlığa gelen soru önergesi sayılarını açıkladı. 18 Şubat 2019 itibarıyla Başkanlığa sunulan soru önergelerinin sayıları ve partilere göre dağılımını sizin için hazırladık.

 

Başkanlığın sunduğu bilgiye göre 26. Yasama Döneminde, 1.747 sözlü soru önergesinden 32 tanesine cevap verilmezken, 32 bin 181 yazılı soru önergesinden 2 bin 768’i iade edildi.

 

Sözlü soru önergesi uygulamasının artık olmaması nedeniyle 27. Dönemde sadece yazılı soru önergesi verileri bulunuyor. Buna göre, 9 bin 145 yazılı soru önergesinden 142 tanesi iade edildi.

 

Sunulan soru önergelerinden iade edilenlerin partilere göre dağılımı şu şekilde;

 

26. Dönemde; Bağımsız: 26, CHP: 1 436, HDP: 1 239, MHP: 67

27. Dönemde; CHP: 32, HDP: 109, TİP: 1

 

Soru önergeleri neden geri gönderiliyor?

 

TBMM Başkanlığına sunulan soru önergelerinin kabul edilmesi veya iade edilmesi yönünde verilen kararlar İçtüzüğe göre değerlendirilir.

 

Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 27. Dönemden itibaren tam olarak uygulanmaya başlandı ve uyum sürecinde TBMM İçtüzüğünde de değişikliğe gidildi. İçtüzükte sözlü soru kısımları çıkarıldı. Yazılı soruların; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürmeyen bir yapıda olması ile kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermemesi ifadeleri korundu. İlgili maddenin kime soru sorulacağını düzenleyen fıkrası “milletvekilleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sorarlar” şeklinde düzenlendi.

 

Sorulan soru önergelerinin hangilerinin Başkanlıkça kabul edilmeyeceği ise 97. maddede “başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular” ve “tek amacı istişare sağlamak olan sorular” olarak yer alıyor.

 

Anayasanın 138. maddesi, görülen davalar konusunda Mecliste yargı yetkisinin kullanılmasına dair soru sorulamayacağını ve görüşme yapılamayacağını düzenliyor. İçtüzüğün 67. maddesi ise, Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler olması halinde, Başkanın gerekli düzenlemenin yapılması için, belgenin sahibine geri göndereceğini düzenliyor.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.