mecliste.org'dan

AK Parti uyum yasalarının neleri kapsayacağını açıkladı

mecliste.org
16 MART 2018
mecliste.org'dan

16 Nisan 2017 referandumu sonrasında Anayasa değişikliği kabul edilmişti. Değiştirilen maddelerin bazılarının uygulanabilmesi için kamuoyunda “Uyum Yasaları” olarak bilinen düzenlemelerin yapılması gerekli. Anayasa değişikliği sonrasında AK Parti kendi bünyesinde oluşturduğu 5 Komisyon ile uyum yasaları üzerinde çalıştığı daha önce AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal tarafından dile getirilmişti.

 

Bugün ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Uyum Üst Komisyonu Başkanı Hayati Yazıcı “Uyum Yasaları” ile ilgili bir bilgi notunu AK Partili Milletvekillerine gönderdi. Çalışmaların Nisan 2018 sonuna kadar tamamlanacağı ifade edildi.

 

17 Ocak’ta başlayan ve çalışma gurupları oluşturularak yapılan çalışmaların Nisan 2018 sonuna kadar tamamlanacağına dikkat çekilen bilgilendirme notunda, uyum düzenlemelerinin; kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer alt mevzuat seviyesinde yapılacağı duyuruldu. Söz konusu bilgi notu ile uyum yasalarının; Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak bürokratik mekanizmaların yapısı, bütçenin yönetimi, kamu yönetimi ve denetiminin işlevi, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, il özel idareleri ve muhtarlıklar gibi yerel yönetim birimlerinin yapısı ve işlevi, üst düzey yönetici kadrolar ile ilgili atama kriterleri, TBMM Komisyonlarının çalışması, Seçim Kanunu ve seçimler ile ilgili konularda düzenlemeleri içereceği belirtildi.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.