mecliste.org'dan

Bütçe görüşmelerinin ilk haftasına, Türkiye’nin büyüme rakamları damgasını vurdu.

mecliste.org
19 ARALIK 2017
mecliste.org'dan

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe’sinin ve 2016 Yılı Kesin Hesap Kanun tasarısının görüşüldüğü 1 hafta geride kaldı. Peki, bütçe görüşmelerini bir vatandaş olarak takip etmenin önemi nedir? Bütçe görüşmeleri süresince yasama organı Meclis, hükümeti denetleme görevini yerine getirir.  Muhalefet partileri, hükümetin hazırladığı bütçe tasarısı ile ilgili öneri ve eleştirilerini ifade ederler. Böylelikle, vatandaşlar bir önceki yılın harcamaları hakkında bilgi sahibi olurken, gelecek yıl hangi alanlara, ne oranda kaynak ayrılacağından haberdar olur. Geçtiğimiz bir haftada siyasilerin Bütçe ile ilgili konuşmalarından derlediklerimizi, sizlerle paylaşıyoruz.

 

“Maliye Bakanı Ağbal: 2017 yılı sonunda büyüme oranının rahatlıkla yüzde 6’nın üzerinde olacağı görülüyor.”

 

“ 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı” görüşmelerinin birinci gününde Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye’nin 2011 yılından beri en yüksek çeyreklik büyüme oranını 2017 üçüncü çeyreğinde yakaladığını söyledi. Ağbal, “Üçüncü çeyrekteki güçlü büyüme ekonomideki canlanmanın da bütün sektörlere yayıldığını da gösteriyor, bu son derece önemlidir. Hizmetler, sanayi ve inşaat sektörlerinde büyüme çift hanelerde gerçekleşti” diye konuştu.

 

“Başbakan Yıldırım: 2018 bütçemizin hedefi, istihdamı artırmak, gelir dağılımını daha da iyileştirmek olacaktır.”

 

Görüşmelerin birinci gününde konuşan Başbakan Yıldırım 2018 yılı bütçesi ve hedefi hakkında bilgi verdi. Yıldırım’ın Genel Kurul konuşması şöyle:

“Bu bütçe, mali disiplini esas alan, insan odaklı, gelecek on yılları da göz önüne alan bir bütçedir. Bu bütçe, büyümeyi, istihdamı, yatırımı destekleyen bir bütçedir. Bütçe, güven ve istikrarı önemseyen, koruyan bir bütçedir; eğitim, altyapı yatırımlarını öncelikle olarak ele alan, özel sektörü destekleyen, vatandaşın refahını artırmaya yönelik bir bütçedir. 2018 bütçemizin hedefi, mali disiplini devam ettirmek, büyümeyi, istihdamı artırmak, gelir dağılımını daha da iyileştirmek olacaktır. On beş yıl içinde sadece bütçeyi büyütmedik, bütçeyi daha etkin kullandık, milletten gelen kaynağı milletin ihtiyacına harcadık.

 

“MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: Cari açık hala hatırı sayılır seviyededir”

 

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da görüşmelerin  birinci gününde konuştu. Usta çiftçinin, çalışanların, KOBİ’lerin ve sanayicilerin büyük bir borç yükü altında olduğunu söyledi. Borçlardaki artışın gelirdeki artıştan daha hızlı olduğunu, kişi başı milli gelirin düştüğünü ve enflasyonun yükseldiğini vurguladı. Döviz kurunun ise dalgalı, oynak ve belirsiz bir tablo çizdiğini anlatan Usta, “Faizler yükselmektedir. Cari açık hala hatırı sayılır seviyededir. Kamu açıkları özellikle son 2 yılda tekrar bir artma eğilimine girmiştir ve kamu maliyesi bozulmaktadır. Genel olarak ekonominin kırılganlığında bir artma olduğunu ifade edebiliriz. Rezervlerimizin, kısa vadeli yükümlülüklerimizi karşılamaktan uzak olduğu tespitini yapmamız gerekmektedir. Dünyadaki en kırılgan ekonomiler liginin vazgeçilmez bir üyesi haline geldik.”  dedi.

 

“CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık: TÜİK ne yaptı? Şapkadan tavşan çıkardı, bir büyüme rakamı açıkladı.”

 

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında TÜİK’in mali veriler ile ilgili yaptığı hesaplamalar ve kalkınma konularında konuştu. TÜİK’in iktisadi verileri hesaplarken sistem değişikliğine gittiğini ve böylelikle ekonomik verilerde sıkıntılar olduğundan söz etti. Konuşmasına şu sözler ile devam eden Karabıyık:

“Buna bir örnek vereyim size: 2012-2016 yılları arasındaki büyüme oranı yeni seriyle 2 katına çıkmış durumda, yeni seriyle 2 katına çıkmış durumda. 2019 öncesi için ise bu bağlantı sürdürülmediği için orada bir kopukluk söz konusu seride yani 2009’la kıyaslamalarınız boşa çıkıyor. Böyle de bir uyumsuzluk söz konusu.”

“Şimdi, TÜİK ne yaptı? Şapkadan tavşan çıkardı, bir büyüme oranı açıkladı. Tamam, güzel, rakam olarak, salt olarak güzel. Bakın, şu anda on dört yılın en yüksek enflasyonu var, en ağır borçlanma rakamları var. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yüzde 1 ile 3 aralığında seyreden faiz oranı, bizde yüzde 15’lere tırmanmış durumda. İşsizlik çift hanelerde. Doğrudan sermaye girişi azaldı, beşte 4’ü sıcak parayla finanse edilen bir cari açık finansman yapısı var. Kredi Garanti Fonu’nun desteğiyle, dopingiyle 210 milyar liralık bir rakamla destek verildi ve makine teçhizat yatırımları arttı. Şu anda, bu yıl için cari açığı kapatmak zaten bir sorun değil diye düşünüyorsunuz, “Sürdürebilmek marifet.” diyorsunuz. Şu anda 201 milyar dolar dışarıdan para girişi ve dönmesi lazım ki cari açığı sürdürebilsin. Bu arada, enflasyon da yüzde 13’lerde, bu da görünen rakam sadece. Ama ne oldu? Şapkadan tavşan çıktı ve TÜİK yüzde 11,1 açıkladı” dedi.

 

“HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan: Mesele kaynak yetersizliği değil, kaynakların dağılımı meselesidir.”

 

Sözlerine yoğun bir mesai sonucu bütçe görüşmelerine başlandığına dikkat çekerek başlayan HDP Van Milletvekili Ertan, “ bütçe rakamlardan, gelir gider tablosundan ve Sayıştay bulgularından ibaret bir belge değildir. Bütçenin yönetim anlayışıyla yakından alakası vardır. Harcama kalemleri ve yatırımlar ayrı ayrı nasıl bir yönetim benimsediğinizi anlatır” dedi.

Sözlerine “bütçe bir vizyondur, vaattir, bir yönüyle toplumsal beklentinin karşılanma görüntüsüdür, gelecek yatırımıdır” şeklinde devam eden Ertan, “milyonlarca insanın işsiz olduğu, çalışanların ne yaparsa yapsın hangi tasarrufta bulunursa bulunsun bir türlü rahata eremediği, sürekli gelecek kaygısı yaşadığı, eğitim ve sağlığa erişimde her bireyin şikâyetçi olduğu bir ülkede yönetimin bu temel sorunlara çözüm arayışında bile olmayışı bütçenin rakamlarındaki görüntüden anlaşılıyor” dedi.

Ertan Genel Kurulda’ki konuşmasına şu sözler ile devam etti: “İşsizliğin azaltılması, yoksulluğun bitirilmesi temel bir sorun olarak görülmüyor. Bu kaygıların olmadığını, eğitim ve sağlığa ayrılan yatırımların kalkınmaya olanak sağlamadığını görüyoruz. Bu bütçenin barışçıl bir yaşam arzulamadığını tam aksine bir savaş bütçesi olduğunu görüyoruz.”

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.