mecliste.org'dan

Çok konuşulan "Sinema Kanunu" yürürlüğe girdi

mecliste.org
30 OCAK 2019
mecliste.org'dan

18 Ocak’ta TBMM Genel Kurulunda kabul edilen “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Kanun”, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sinema sektörü mensuplarıyla yaptığı görüşme sonrasında imzalandı. Bugün (30 Ocak), Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanunda Genel Kurul görüşmeleri esnasında hangi değişikliklerin yapıldığını sizin için hazırladık.

 

Kanunun getirdiği düzenlemelerden; sinema filmlerinin gösterime girmeden önce değerlendirme ve sınıflandırılması konusunda yeni idari cezalar getirmesi, reklam ve fragman sürelerini sınırlaması, promosyon ve kampanya konusunda hükümler getirmesi ve dizi ve yabancı filmlerin desteklenmesi için komisyonlar kurulması hakkındaki tartışmalar kamuoyu gündeminde yer almıştı. Kanunun 2., 3. ve 8. maddeleri ile bu konularda düzenleyici hükümler getiriliyor.

 

2. Madde ile sinema, belgesel, animasyon, kısa film, senaryo ve diyalog yazım, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterimi gibi sinema sektörünü yakından ilgilendiren alanlarda Bakanlığa yapılacak başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere destekleme kurulları oluşturulması düzenleniyor. 7 kişiden oluşacak kurula Bakanlık temsilcisi Başkanlık edecek, sektör temsilcileri tarafından 15 gün içinde kurula gönderilecek üyeler belirlenemezse, Bakanlık üyeleri belirleyecek.

 

Yine 2. Madde ile Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonunun kurulması düzenleniyor. Bu komisyonda yer alacaklar arasında Bakan Yardımcısı, Sinema Genel Müdürü, Tanıtma Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü, ilgili sektör temsilcileri arasından önerilen ve Bakanlık tarafından belirlenecek iki üye ile film yapımcı, dağıtımcı ve sektör temsilcileri arasından yine Bakanlıkça belirlenerek iki üye olmak üzere toplam 8 üye bulunması öngörülüyor.

 

3. Madde ile ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılması düzenleniyor. Bu değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan filmlerin ticari dolaşıma ve gösterime sunulması engelleniyor. Bu süreçten geçmeyen filmler ise festival, özel gösterim ve benzeri kültür ve sanat etkinliklerinde 18+ yaş işareti ile gösterilebilecek.

 

Kanunun, 8. Maddesi ile filmlerin tanıtım ve gösterim alanında ve taşıyıcı materyal üzerinde işaret ve ibarelerin kullanımı düzenleniyor. Bu madde ile film öncesi gösterilen reklam süreleri en fazla 10 dakika olarak, fragman süreleri de en az 3 en fazla 5 dakika olarak düzenleniyor. Ayrıca, aynı madde ile sinema salonu işletmecilerinin, izleyici sayısını arttırmasına yönelik kampanya ve toplu satış, kampanya ve promosyon yapabilmesi de hükme bağlanıyor.

 

Kanunun ilk halinin özetine ulaşmak için tıklayın.

 

Genel Kurulda hangi maddelerde değişiklik yapıldı?

 

Genel Kurul görüşmeleri esnasında 8. Maddede değişikliğe gidildi ve maddenin promosyon ve kampanya yapılmasını düzenleyen kısmı “sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşme ile belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremez” şeklinde düzenlendi.

 

Ek olarak, yine 8. Madde ile düzenlenen “değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüklerine” uymayan filmler ve salon göstericilerine yönelik idari cezaların uygulanma tarihlerinde de değişiklik yapıldı. Bu kapsamda; “reklam, fragman ve film arası sürelerine uymadan gösterim yapan sinema salonu işletmecilerine salon başına elli bin Türk lirası” ve “değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüklerine uymayan filmlerin gösterimini yapan sinema salonu işletmecilerine de salon başına elli bin Türk lirası” idari para cezası kesilmesi için başlangıç tarihi 1 Temmuz 2019 olarak düzenlendi.

 

Kanunun tam metnine şuradan ulaşabilirsiniz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130-7.htm

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.