mecliste.org'dan

Genel Kurul açıldığında Meclisi yoğun bir gündem bekliyor

mecliste.org
9 NİSAN 2019
mecliste.org'dan

Yerel seçimler nedeniyle, 24 Şubat’ta TBMM Genel Kurulu çalışmalarına ara verildi ve çalışmaların 27 Mart’ta devam etmesi duyuruldu. 28 Mart’ta tekrar açılan Genel Kurul, Başkanlık Divanı oluşmadığından 2 Nisan’da toplanmak üzere kapandı. Yerel seçimler sonrasında 2 Nisan’da açılan Genel Kurul, geçtiğimiz hafta Başkanlık Divanı oluşmadığından toplanamadı. Genel Kurulunun bugün (9 Nisan) toplanması bekleniyordu, fakat yine Başkanlık Divanı oluşamadı.

 

31 Mart yerel seçimleri sonrasında itirazlar sonucunda tekrar sayım işlemlerinden dolayı TBMM çalışmaları da etkilendi. TBMM Genel Kurulu çalışmaya ara verdi fakat milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifleri, soru önergeleri ve araştırma önergeleri Başkanlık Divanına sunulmaya devam etti. Sunulan kanun teklifleri, soru ve araştırma önergelerine dair bilgileri sizler için hazırladık.

 

Meclisin yerel seçim dönemi nedeniyle çalışmalarına ara verdiği bu süreçte 66 Meclis Araştırması önergesi sunuldu; bu önergelerle işsizlik, emeklilerin, öğretmenlerin ve esnafların karşılaştıkları sorunlar, sokakta çalışan çocuklar, yenilenebilir enerji, erozyon, kuraklık ve çölleşme, su kirliliği, tarım alanları, ilaca erişim, küçük yaşta evlilikler, hayvanlara kötü muamele, deprem güvenliği, ceza infaz kurumları, kentsel dönüşüm, HES’ler, nükleer santraller ve termik santrallerin olumsuz etkileri, İstanbul Metro Hatları Ulaşım Planı kapsamında gerçekleştirilen ihaleler, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, Suriyeli sığınmacılar, mevcut ve muhtemel iflaslar, personel atamalarında ve İŞKUR alımlarında liyakat ve kadın istihdamının arttırılması gibi konularının Mecliste araştırılması istendi. Araştırma önergesi sunulan bir konu da 31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim güvenliğinin sağlanmasını kapsıyordu.

 

Bu süreçte Dışişleri Komisyonu’nun görüştüğü ve hazırladığı 12 rapor da Başkanlığa sunuldu. Ek olarak, Başkanlık Divanında, 12 Milletlerarası Anlaşma ve 21 devletlerarası işbilriği ve ortak çalışma protokolü de  bulunuyor.

 

Milletvekillerinin hazırladığı 103 kanun teklifi ilgili komisyonlara sevk edildi ve 1538 yazılı soru önergesi Başkanlığa sunuldu. Ayrıca, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden 83 adet fezleke de Başkanlık Divanına geldi.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.