mecliste.org'dan

Meclis trafik cezalarını artıran teklif kanunlaştı

mecliste.org
17 EKİM 2018
mecliste.org'dan

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığına sunuldu. İçişleri Komisyonunda görüşülmesi tamamlanan teklif 17 Ekim’de TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Söz konusu kanun, farklı kanunlarda düzenlemeler getiren torba yasa görünümünde. Kanunda ağırlıklı olarak karayolları trafik güvenliğini arttırmak amaçlı önlemler bulunuyor. Kanun trafik cezalarının artırılmasını öngörüyor. Başta Karayolları Trafik Kanunu olmak üzere 17 ayrı kanunda düzenlemeler içeren kanun hangi alanlarda değişiklikler getireceğini sizin için hazırladık.

 

 • Karayolları Genel Müdürlüğü’nün karayollarındaki araçlarda denetim yapma yetkisini genişletiliyor, denetim istasyonlarında takograf ve çalışma-dinlenme süreleri yönünden denetim yapabilecek ve trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleyebilecek.
 • Hurdaya çıkan araçların trafiğe çıkması halinde 2.018 TL tutarında idari para cezası verilecek, araç trafikten men edilerek mülkiyeti kamuya geçirilecek.
 • Işıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazların (çakar lambalar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılması ve kullanılması yasaklanıyor. Bu cihazları kullanan araçlara idari para cezası ve 15 gün trafikten men cezası verilecek.
 • Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliğin işleten tarafından otuz gün içinde araç tescil belgesine işletilmesi zorunlu hale geliyor. Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenmeyen ve çevreyi rahatsız ederek gürültü çıkaran değişikliklere 1.002 TL idari para cezası uygulanacak.
 • Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması halinde, araç sahibine 235 TL idari para cezası verilecek, izin verilen sürede, muayenesi yapılmadan veya muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen araçların trafiğe çıkarılması halinde, araç sahibine 488 TL idari para cezası verilecek.
 • Trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullananlar ve trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirenlere idari para cezası verilecek.
 • Trafik görevlilerinin dur ihtarına uymayan ve kırmızı ışıkta geçen sürücülere idari para cezası verilecek. Kırmızı ışık kuralını üç defa ihlal eden sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle, aynı yıl içinde ikinci üç defa ihlalde ise 45 süreyle, daha fazla ihlalde ise 60 gün süreyle geri alınacak.  Aynı yıl içinde, bu madde kapsamında, iki ve daha fazla kez ehliyeti geri alınanlar bu süre sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilecek.
 • İki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar, psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilecek. Muayenesi olumlu sonuçlananlara idari para cezasını ödemeleri koşuluyla ehliyetleri geri verilecek.
 • Hız sınırını aşanlara aşım oranına göre idari ceza verilecek. Yüzde 10-30 aşmada 235 lira, yüzde 30-50 aşmada 488 lira, yüzde 50’den fazla aşmada ise 1002 lira ceza uygulanacak. Hız sınırını aşmanın 1 yıl içerisinde beş defa tekrar etmesi halinde, sürücü belgesi 1 yıl süre ile alınırken, 5 yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların ehliyetleri iptal edilecek.
 • Arabanın el freninin çekilmesi, başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürenler için 5 bin 10 lira ceza uygulanacak, bunları yapan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak.
 • Araç kullanırken cep ve araç telefonu kullanan sürücülere 235 TL ceza verilecek.
 • Yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi konusunda teklifte düzenleniyor. Sürücüler, trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacaklar. Bu kurala uymayanlara 488 TL ceza verilecek.

 

Söz konusu kanun ile trafik güvenliği önlemleri dışında şu konularda da düzenlemeler bulunuyor:

 

 • Uzman jandarmalara 35 yaşına kadar astsubaylık sınavına girme hakkı verilecek.
 • Terörle ilişkili suçlarda, suçun işlenmesine katılmamak kaydıyla suçun ortaya çıkarılması, delillerin saptanması ve faillerin yakalanmasına yardım edenlere para ödülü verilebilecek.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler (Milli İstihbarat Teşkilat, Emniyet Genel Müdürlüğü ve valilikler), güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, Cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerce yapılan soruşturma ve kovuşturma sonuçlarını almaya yetkili olacak.
 • Mera Komisyonlarında kolluk kuvvetlerinden ilgili birimin de temsilcisi olabilecek.
 • Mahalli İdare Birlikleri Kanununda yapılan düzenleme ile il özel idarelerinden oluşan ülke düzeyindeki birliğe Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) da aynı hak, yetki ve yükümlülüklerle üye olabilecekler.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki yabancılara kimlik numarası vermeye, yabancılar kütüğüne kaydetmeye ve herhangi bir işlem sebebiyle Türkiye’de bir kamu kurumuna veya dış temsilciliklerimize müracaat eden yabancılara, talep etmeleri halinde yabancı kimlik numarası (YKN) vermeye ilgili bakanlık yetkili olacak.
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunda yapılan değişiklikle bu kapsamda işlenen suçları ihbar edenlere de ödül parası verilecek.
 • Başpolislik kadrosunu düzenleyen yasada değişikliğe gidilerek, başpolislik kadrosu kaldırılacaktır.
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yurtdışı harcırahlarının diğer kuvvet komutanlıkları ile aynı seviyede olması sağlanacak. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarının özlük haklarını iyileştiren düzenlemeler yapılıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki öğretim elemanlarının ödenekleri de iyileştirilecek.
 • Adıyaman, Şanlıurfa ve Muğla illerinde yaşanan depremlerde zarar görenlere yardım edilmesi de bu kanun teklifi ile düzenlenmektedir.
 • Hakkari ilinde “Derecik” ilçesinin kurulması da bu kanun teklifi ile düzenlenmektedir.

Ayrıca, Komisyon görüşmelerinde teklifin güvenlik korucularının emekliliği ile ilgili düzenleme metinden çıkarılmıştır.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.