mecliste.org'dan

Neydi? Nasıl değişti? | HSK

mecliste.org
11 MAYIS 2017
mecliste.org'dan

16 Nisan’da gerçekleşen Anayasa Değişikliği Referandumu sonrası hemen yürürlüğe giren konulardan biri HSK seçimlerinin yapılması oldu. YSK’nin resmi sonuçları açıkladığı 27 Nisan 2017 tarihinden otuz gün sonra HSK üyelerinin seçilmesi ve üyelerinin kırkıncı günü takip eden ilk iş gününde görevlerine başlamaları gerekmekte.

 

Peki referandum sonucunda HSK’da ne gibi değişikliklerin yapılması kabul edilmişti? Eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Aşağıda karşılaştırmalı olarak bulabilirsiniz.

 

HSYK

 • 22 asıl, 12 yedek üyeden oluşur. 3 daire çalışır.
 • Üye seçimi üyelerin görev sürelerinin dolmasından önceki 60 gün içinde yapılır. Cumhurbaşkanın seçtiği üyeler eğer görev süreleri dolmadan ayrılırlarsa da boşalmayı takip eden 60 gün için de yeni üye atanır. Diğer üyeliklerde ise üyenin yedeği kalan süreyi tamamlar.
 • Hakim ve savcıların görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun yapıp yamadıklarını denetler.

 

HSK

 • 13 üyeden oluşur. 2 daire çalışır.
 • Üye seçimi üyelerin görev sürelerinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılır. Üyeler eğer görev süreleri dolmadan ayrılırlarsa da boşalmayı takip eden 30 gün için de yeni üye atanır.
 • Hakim ve savcıların görevlerini kanun ve diğer mevzuata uygun yapıp yamadıklarını denetler.

 

Bunların dışında üyelerin seçimesi bakımından da değişiklikler yapılmıştır.

 

HSYK

 • 4 üye yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ve avukatlar arasında Cumhurbaşkanı tarafından,
 • 3 asıl, 3 yedek üye Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulu tarafından,
 • 2 asıl, 2 yedek üye Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulu tarafından,
 • 1 asıl, 1 yedek üye Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından
 • 7 asıl, 4 yedek üye 1. sınıf olup, 1. sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitimemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından adli yargı hakim ve savcıları tarafından,
 • 3 asıl, 2 yedek üye 1. sınıf olup, 1. sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitimemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından idari yargı hakim ve savcıları tarafından

seçilir.

 

HSK

 • 3 üye 1. sınıf olup, 1. sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitimemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından
 • 1 üyesi 1. sınıf olup, 1. sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitimemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından

Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

 • 3 üyesi Yargıtay üyeleri arasında
 • 1 üyesi Danıştay üyeleri arasından
 • 3 üyesi yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ve avukatlar arasından

TBMM tarafından seçilir.

 

 

 

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.