mecliste.org'dan

Parti grubu olmayan 9 vekil Genel Kurulda 110 kez söz aldı*

mecliste.org
6 MART 2019
mecliste.org'dan

TBMM İçtüzüğünde, Anayasadaki hüküm gereği yasama ve denetim faaliyetlerinde siyasi parti gruplarına bazı ayrıcalıklar tanınmıştır. Örneğin milletvekillerinin Genel Kurul Başkanlık Divanında yer almaları ve Komisyon üyesi olmaları siyasi parti grubu mensubu olunması ile mümkündür.

 

“Siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bir siyasi partinin TBMM’de grup kurabilmesi için en az 20 milletvekili olması zorunludur. Anayasa siyasi parti gruplarının Meclisin bütün faaliyetlerine üye sayıları oranında katılmalarını öngörür.”

 

27. Dönemde, TBMM Başkanı ve Başkanvekillerinin, grup kuracak çoğunluğu olmayan siyasi partilerin ve bağımsız milletvekillerinin Meclis çalışmalarında daha fazla yer alabilmelerine yönelik uygulamaları oldu. mecliste.org olarak Mecliste grup kuracak çoğunluğu olmayan siyasi partilerin ve bağımsız milletvekillerinin yaptığı çalışmaları sizin için hazırladık.

 

TBMM’de Saadet Partisi’nin 2, Türkiye İşçi Partisi (TİP)’nin 2, Demokrat Parti (DP)’nin 1 ve Büyük Birlik Partisi (BBP)’nin 1 milletvekili bulunuyor. Bağımsız olan vekiller ise Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Mersin Milletvekili Fatih Mehmet Şeker ve Samsun Milletvekili Erhan Usta.

 

Saadet Partisi : İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam’ın Genel Kurulda yaptığı konuşma sayısı 35, Komisyonda konuşma sayısı 7’dir. 27. Dönemde bir kanun teklifi sunan İslam, 8 soru önergesi verdi. Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman’ın Genel Kurulda yaptığı konuşma sayısı 5 ve sunduğu soru önergesi sayısı ise 21’dir.

 

TİP:  Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu’nun Genel Kurulda yaptığı konuşma sayısı 8, Komisyonda konuşma sayısı 2 ve sunduğu soru önergesi sayısı ise 3’tür. İstanbul Milletvekili Erkan Baş’ın Genel Kurulda yaptığı konuşma sayısı 17, Komisyonda konuşma sayısı 2 ve sunduğu soru önergesi sayısı ise 2’dir.

 

DP:  Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal’ın Genel Kurulda yaptığı konuşma sayısı 5 ve sunduğu soru önergesi sayısı ise 3’tür.

 

BBP: Ankara Milletvekili Mustafa Destici Genel Kurulda 18 konuşma yaptı ve bir kanun teklifi sundu.

 

Bağımsızlar: Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz (Eski CHP Milletvekili) Genel Kurulda bir kez konuşma yaptı ve bir araştırma önergesi sundu. Mersin Milletvekili Fatih Mehmet Şeker (Eski İYİ Parti Milletvekili)’in Genel Kurulda yaptığı konuşma sayısı 2 ve Komisyonda konuşma sayısı 2’dir. Şeker, 8 soru önergesi ve bir araştırma önergesi sundu. Samsun Milletvekili Erhan Usta (Eski MHP Milletvekili)’nın Genel Kurulda yaptığı konuşma sayısı 19’dur. Usta’nın sunduğu kanun teklifi sayısı 2, soru önergesi sayısı 1 ve araştırma önergesi sayısı ise 5’tir.

 


* Milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalara, Ant İçme Töreni de dahildir.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.