mecliste.org'dan

Seçim ittifakı "yeterlilik" ile sınırlandı

mecliste.org
9 MART 2018
mecliste.org'dan

Komisyon görüşmeleri devam ederken, “seçim ittifakı” sadece seçime katılma yeterliliği olan partiler için olacak şekilde düzenlendi.
Anayasa Komisyonu 26 maddeden oluşan “298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile ilgili çalışmalarına bugün de devam edecek.

Komisyonu’nun son toplantısında kabul edilen 9 madde ile toplam 18 madde kabul edildi. Böylelikle, seçmen sandıklarının değiştirilebilmesi, sandıkların taşınması ve birleştirilmesi, oy pusulalarının aynı zarfa konulması, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri arasından seçilmesi, sandık çevresine kolluk kuvvetlerinin çağırılması, sandık kurulu mührü olmayan oy pusulası ve zarfların geçerli sayılması, seçim ittifakı ve ittifakın oyunun hesaplanması ile ilgili düzenlemeleri içeren maddeler komisyonda görüşüldü ve kabul edildi.

Komisyon çalışmaları sırasında “seçim ittifakı” konusunu düzenleyen 15. Madde görüşülürken, AK Parti ve MHP’nin ortak önergesi ile maddede değişiklik yapıldı. Verilen önerge ile 15. maddede yer alan “siyasi partilerin, ittifak yaparak seçime katılabilmesine imkan sağlayan” hükmü  “seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilecek” şeklinde değiştirildi. Bu düzenleme ile ittifaklar seçime katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler ile sınırlandırılmış oldu.

“Seçime katılma yeterliliği taşıyan siyasi parti” ne anlama gelmektedir?

Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan partiler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununa ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre belirleniyor.
YSK, 19 Ocak 2018’de duyurduğu “seçmen kütüğü verilebilecek olan ve seçime katılma yeterliliği bulunan siyasi partiler” ile ilgili 37 no’lu kararında seçime katılma yeterliliği taşıyan partileri açıklamıştı. YSK’nın açıklamasına göre 1 Ocak 2018’den en az 6 ay öncesi (yani 01/07/2017 tarihinde) itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan partilerin seçimlere girme yeterliliğine sahip olduğu belirtilmiş ve tespitin Siyasi Partiler Kanunu (SPK)’na göre değerlendirildiği açıklanmıştır.
YSK, 01/07/2017 tarihi itibariyle kanunda belirtilen kriterleri taşıyan siyasi partileri; 1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- Bağımsız Türkiye Partisi, 3- Büyük Birlik Partisi, 4- Cumhuriyet Halk Partisi, 5- Demokrat Parti, 6- Halkların Demokratik Partisi, 7- Milliyetçi Hareket Partisi, 8- Saadet Partisi, 9- Vatan Partisi olarak tespit ve ilan etmiştir.

 

Siyasi Partiler Kanunun 36. Maddesi birinci fıkraya göre, siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya TBMM’de grubu bulunması şartı aranmaktadır. Aynı kanun maddesinin ikinci fıkrasına göre ise, bir ilde teşkilatlanmanın, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirdiği vurgulanmıştır.

Türkiye’de faaliyette olan siyasi partilerin sayısı ise en son 27.02.2018 tarihinde Yargıtay’ın resmi internet sitesinde 87 olarak duyurulmuştur.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.