mecliste.org'dan

Taşeron nedir? Taşeron düzenlemesi neden önemlidir?

mecliste.org
22 ARALIK 2017
mecliste.org'dan

Kamuoyunda çokça tartışılan taşeron konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunmuş ve kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin işçiyi ilgilendiren taşeron meselesi ile ilgili çalışmalar yürütüldüğünü ifade etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’da bu konuda çalışmaların devam ettiğini söylemiş, Başbakan Binali Yıldırım ise düzenlemenin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis’e getirileceğini açıklamıştı.

 

Taşeron nedir?

 

Taşeron, bir işin belli bir kısmını yerine getirmek için asıl iş veren tarafından tutulan firmaya denilmekte, bu firmada çalışanlar da asıl yüklenicinin taşeron işçileri olmaktadır. Asıl işverenin kamu kurumu olduğu durumda ise alt işverenin işçileri kamuda çalışan taşeron işçi olmaktadır. Gündemde olan düzenleme de kamu kurumlarında bu sistem ile çalışan işçilere yöneliktir. Kamuda çalışma şekli 657 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir ve bu kanunun 4. Maddesinde kamu hizmetlerinde istihdam şekilleri düzenlenir. Kamuda çalışanların 4A, 4B, 4C ve 4D’li diye adlandırılmasının sebebi söz konusu bu maddedir. Bu maddeler ile A. Memur, B. Sözleşmeli Personel, C. Geçici Personel ve D. İşçilerin, kamudaki istihdamı düzenlenir. Söz konusu düzenleme ile kamuda sözleşmeli ve geçici personel olarak çalışanların ve alt işverenlerce (taşeron) istihdam edilenlerin durumunun düzenlenmesi amaçlanmıştır. Kamuda çalışan yüz binlerce taşeron işçiyi ilgilendiren bu düzenlemenin Meclis’te görüşülecek bir yasa tasarısı ile düzenlenmesi yerine Kanun Hükmünde Kararname (KHK)  ile düzenleneceği beklenmektedir.

 

Taşeron düzenlemesi neden önemlidir?

Kamuda çalışan taşeron işçiler ile ilgili tartışmanın temelinde, söz konusu işçilerin kendileri ile aynı işi yapan kamu işçilerinden farklı çalışma şartlarında iş görmesi bulunmaktadır. Çalışma saatlerinin uzunluğu, yetersiz iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, izin, kıdem ve sendika gibi temel sosyal haklar ile ilgili sıkıntılar  taşeron konusundaki tartışmaların odak noktasıdır. Kamuda çalışanların faydalandığı toplu iş sözleşmesi  ve sendika üyeliği gibi haklardan faydalanamayan taşeron işçiler için yasal düzenleme ile ilgili talepler artmaktadır.

 

Düzenlemenin KHK ile yapılması ne demektir?

Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde KHK ile yapılabilecek düzenlemelerin usulü Anayasa ile belirlenmiş ve sınırları çizilmiştir. Anayasanın 121. maddesi, OHAL döneminde çıkarılan KHK’lerin olağanüstü halin gerekli olduğu konularla kısıtlı kalmasını düzenler. Yüz binlerce işçiyi ilgilendiren taşeron düzenlemesinin KHK ile yapılması, KHK’lerin hızlı bir yasa yapım yöntemi haline gelmesi ve Meclis’in yasa yapım sürecinin dışında bırakılması anlamını taşımaktadır.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.