fbpx

mecliste.org'dan

TBMM 2020'nin ilk çeyreğini nasıl geçirdi?

mecliste.org
13 MAYIS 2020
mecliste.org'dan

Meclis 20 Mayıs tarihe kadar çalışmalarına ara verdi. Peki Ocak – Nisan 2020 tarihleri* arasında ne gibi çalışmalar yaptı? Meclis Başkanlığına toplam 344 kanun teklifi, 477 Araştırma Önergesi ve 5.678 Yazılı Soru Önergesi verildi. 

 

Meclis Başkanlığına toplam 344 kanun teklifi sunuldu. Bu kanun tekliflerinden 35’i uluslararası anlaşma olmak üzere toplam 43 tanesi kanunlaştı.

 

Uluslararası anlaşmalar dışında kanunlaşan 8 teklif şu şekilde:

 

 

477 Araştırma Önergesi sunuldu. Hiç biri kabul edilmedi. 5678 soru önergesi verildi. Bunların 793’ü zamanında, 1158’i  ise süresi geçtikten sonra cevaplandı.

 

TBMM Genel Kurulunda 6 Meclis Kararı kabul edildi:

 • Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar
 • Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının Aden Körfezi, Somali Karasuları Ve Açıkları, Arap Denizi Ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi, Denizde Terörizmle Mücadele Harekâtlarına Katkı Sağlanabilmesi Maksadıyla Unsurlarımızın Bölge Ülkeleri Karasuları Dışında Denizde Terörizmle Mücadele Görevi İçin Yetkilendirilmeleri Ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 Tarihli Ve 934 Sayılı Kararı İle Verilen Ve Son Olarak 5/2/2019 Tarihli Ve 1207 Sayılı Karar İle Bir Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 10/2/2020 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar
 • Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması Ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar
 • Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar
 • Hudut, Şümul, Miktar Ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir Ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gerektiği Takdirde Türkiye Sınırları Dışında Harekât Ve Müdahalede Bulunmak Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması İle Risk Ve Tehditlerin Giderilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması Ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar

 

Genel Kurul ve Komisyonlar ne kadar çalıştı?

 

Ocak – Nisan 2020 tarihleri arasında TBMM Genel Kurulu 48 kere toplandı. Komisyon çalışmaları ise şu şekilde:

 

 • Dışişleri komisyonu 4 kere
 • Plan ve Bütçe komisyonu 7 kere
 • Bayındır, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 2 kere
 • Adalet Komisyonu 1 kere
 • İçişleri Komisyonu 2 kere
 • İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 1 kere
 • KİT Komisyonu 1 kere
 • Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 2 kere
 • Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 1 kere
 • Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 1 kere
 • Milli Savunma Komisyonu 1 kere
 • KEFEK 1 kere
 • Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 3 kere

toplandı.

 

20 Mayıs’ta  çalışmalarına başlayacak Genel Kurulun gündeminde ise 27 kanun teklifi bulunuyor. Bunlardan biri bekçilerle ilgili düzenlemeler içeren teklif, geri kalanları ise uluslararası anlaşma.

 

* Yazıda kullanılan veriler TBMM’nin websitesinden alınmıştır.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.