mecliste.org'dan

TBMM Kütüphanesi: Yasama çalışmalarına kaynak temin eden birim

mecliste.org
14 MART 2019
mecliste.org'dan

TBMM bünyesinde bulunan ve hizmet organizasyonu Meclis çalışmalarına yönelik olarak şekillenmiş olan TBMM Kütüphanesi, milletvekillerinin yasama, denetim ve temsil görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyabilecekleri belge ve bilgi kaynaklarının sağlanmasını, organize edilmesini ve etkin şekilde hizmete sunulmasını sağlar.

 

Kütüphanenin tarihi Osmanlı Parlamentoları olan “Meclis-i Ayan” ve “Meclis-i Mebusan’a kadar uzanır. 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk döneminde yaptığı hizmetlerden biri de Meclis Kütüphanesini resmen kurmak olmuştur. Dr. Mazhar (Germen) Bey, kütüphanenin kurulması ve bunun için bütçeden ödenek ayrılması hususundaki önergesi ile bu girişimin ilk adımını atar. Önerge 28 Eylül 1920 tarihinde kabul edilir. Konuyla ilgili olarak, beş kişilik “ Kütüphane Komisyonu ” oluşturulmasıyla TBMM Kütüphanesi resmen kurulmuş olur.

 

TBMM Kütüphanesi; 1908 yılından bugüne kadar sırasıyla Çırağan Sarayı, Çifte Saraylar, I. TBMM Binası, II. TBMM Binasında hizmet vermiştir. Günümüzde ise III. TBMM Binasında hizmet vermektedir.

 

Kütüphane koleksiyonunda “Meclis-i Ayan” ve “Meclis-i Mebusan Kütüphanesinden” kalan 5000’e yakın yayın bulunur. Kütüphanenin koleksiyonunda; 317.305 kitap, 3.317 farklı dergi ve 54.174 dergi cildi, 752 gazete ve 27.763 gazete cildi, 5.735 mikrofilm olmak üzere toplam 404.978 adet kaynak bulunmaktadır. 1908-1920 Osmanlı dönemi Meclis tutanakları ile 1920’den günümüze TBMM Genel Kurulu tutanaklarına Kütüphane web sayfasından tam metin olarak erişilmektedir.

 

Kütüphaneyi kimler kullanabilir?

 

Kütüphaneyi; TBMM Üyeleri, TBMM dışından atanmış Bakanlar, TBMM eski üyeleri, TBMM kadrolu, sözleşmeli ve geçici görevlendirilen personeli, Milletvekili danışmanları, TBMM Koruma Müdürlüğü ve Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığı personeli, TBMM içinde hizmet veren diğer kurumların personeli, Parlamento Muhabirleri Derneği’ne üye basın mensupları, Kurum dışı araştırmacılar kullanırlar.

 

27. Dönemde kütüphaneden faydalanan araştırmacı/okuyucu sayısı 138.384 ve internet kullanıcısı sayısı ise 217.490 kişi olmuştur.

 

Kurum dışı araştırmacılar bu hizmetten nasıl faydalanır?

 

TBMM dışından gelerek bilgi hizmeti talebinde bulunan araştırmacılar, -aranan bilgi kaynaklarının ve istenilen bilgi hizmetinin bir başka kütüphanede bulunamaması durumunda- günlük kısa süreli araştırmalarda Kütüphane Müdürü’nün izniyle; uzun süreli araştırmalarda ise, Kütüphane Müdürü’nün önerisi sonrasında Kütüphane Kurulu’nun izniyle Kütüphane’den yararlanabilir. Bu kişilerin kütüphaneden yararlanabilme süreleri en çok 30 gündür ve bu süre en fazla bir kez uzatılabilir.

 

Kütüphaneden faydalanmak için ne yapılmalı?

 

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı araştırma talepleri uygun görülen okuyuculardan istenen belgeler şunlardır.  Ayrıca başvuruyu yapabilmek için şu adresteki formu elektronik ortamda doldurmak gereklidir. Başvuru yapıldıktan sonra e-posta adresinize ve cep telefonunuza başvurunuzun durumuyla ilgili bilgilendirme yapılır.  Başvurunuz incelendikten sonra, talebinize verilecek yanıt yine sms ve e-posta yoluyla bildirilir. Başvuru kabul edildikten sonra istencek belgeler şunlardır:

 

  • Başvuru dilekçesi
  • Nüfus cüzdanı (Ehliyet) fotokopisi
  • 1 Adet Vesikalık fotoğraf
  • Başvuru formu (Kütüphaneden alınan)
  • Yararlanma, bilgilendirme, taahhütname formu (Kütüphaneden alınan)
  • Mümkün ise okul ya da işyerinden alınmış görevlendirme yazısı.

 

TBMM Kütüphanesinin çalışma saatleri nasıldır?

 

Kütüphane TBMM Genel Kurul toplantısı olduğu günlerde Genel Kurulun bitimine kadar, Genel Kurulun olmadığı günlerde ise Kurum mesai saatleri 09:30-18:30 saatleri arasında,  Arşiv ise, sadece kurumun mesai saatleri içerisinde açıktır.

 

Kütüphaneden ödünç alma nasıldır?

 

Ansiklopedi, sözlük, atlas vb. danışma kaynakları, süreli yayınlar ve mikrofilmler ile yazma ve nadir eserler dışında kalan genel koleksiyon kullanıcılar tarafından ödünç alınabilmektedir.
TBMM içinde hizmet veren diğer kurumların personeli ile Parlamento Muhabirleri Derneği’ne üye basın mensuplarının ödünç alabilmesi bağlı olduğu kurumun yazılı taahhüdüne bağlıdır. TBMM dışından gelen araştırmacılar ise, bilgi kaynaklarından sadece kütüphane içerisinde yararlanabilirler.

 

Kütüphanedeki kaynaklara başka nasıl erişebiliriz?

 

Kütüphanenin uzaktan da erişilebilecek kaynakları mevcuttur. Açık Erişim Sistemi ile TBMM Kütüphanesi dijital kaynakları ve TBMM’de üretilen yasama/denetim faaliyetleri TBMM’de üretilen yayınların Açık Erişim Sistemi‘nde saklanması ve erişime sunulması sağlanır.  Sitemde; Kurum yayınları, araştırma raporları ve kurum uzmanlık tezleri, basılmış Meclis Araştırma Komisyonu Raporları, yasama/denetim faaliyetleri ile ilgili bildiri, makale, kitap, rapor vb. yayınlarından, Kütüphane Koleksiyon Geliştirme Politikası ve TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Politikası ve Yönergesi doğrultusunda belirlenen yayınlar bulunmaktadır. Bu kaynaklara şu adresten erişebilirsiniz: https://acikerisim.tbmm.gov.tr/  Sistemde şimdilik 2.500 yayın bulunmaktadır, aylık kullanıcı sayısı 14.000-16.000 civarındadır.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.