mecliste.org'dan

Vatandaşın bireysel başvuru yapabildiği komisyon: KEFEK

mecliste.org
16 MAYIS 2019
mecliste.org'dan

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) çalışmaları hakkında bilgi talep eden soru önergesi Komisyon Başkanlığı tarafından cevaplandı. Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın tarafından verilen cevap KEFEK çalışmalarına dair ayrıntılı bilgiler içeriyor. Soru önergesine verilen cevap üzerinde komisyonun kuruluş amacını, üstlendiği sorumlulukları ve yürüttüğü çalışmaların neler olduğunu sizin için hazırladık.

 

KEFEK nasıl kuruldu? Görevleri neler?

 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Türkiye’de kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele etme amacına parlamento zemininde katkı sunmak üzere 2009 yılında 5840 sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu ile kuruldu. Komisyonun görevleri arasında kadın haklarının korunması, geliştirilmesi ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri izlemek ve bu konularda TBMM’yi bilgilendirmek bulunuyor. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için farkındalık çalışması yürütmek, kadın ve kız çocuklarının toplumsal konumlarının güçlendirmesi için çalışma yürütmek de komisyonun görevlerinden.

 

KEFEK nasıl çalışıyor?

 

 • KEFEK diğer ihtisas komisyonları gibi kanun tekliflerini görüşmesinin yanında alt komisyonlar kurarak ilgili olduğu alanda raporlar hazırlıyor. Denetim işlevi de bulunan komisyona dilekçe yoluyla bireysel başvuru yapılabiliyor. Kadın-erkek eşitliğinin ihlal edildiği veya ayrımcılığa maruz kaldığını düşünen vatandaşlar dilekçe yazarak komisyona başvurabiliyor.
 • KEFEK, alt komisyonlar oluşturarak da çalışma yürütüyor ve raporlar hazırlıyor. Bu raporlar ile de mevzuat değişikliklerine ve politika tercihlerine etki ediyor.
 • KEFEK’in yasama görevi kapsamında tali komisyon olarak görüşüp rapor hazırladığı 9 adet yasa teklifi bulunuyor. Bunlar arasında  en çok bilinenleri ise 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasa Tasarısı ile İstanbul Sözleşmesi Onaylanmasını sağlayan yasal düzenlemeler için hazırladığı raporlar.
 • Bireysel başvuru da kabul eden komisyona; 24. Dönemde, 87 ve 26. Dönemde 67 bireysel başvuru yapılırken, 25. Dönemde yapılan başvuru bulunmuyor. 27 Dönemde ise 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle 6 başvuru yapıldı.
 • Komisyona yapılan bireysel başvurular ağırlıklı olarak şu konuları kapsıyor:
  • Kamu kurumlarına girişlerde ve görevde yükselmelerde cinsiyete dair ayrımcılık
  • Kadına yönelik şiddet
  • Kadına yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar
  • Kadın cinayetleri ve kadın intiharları
  • Çocukların cinsel istismarı
  • Erken yaşta ve/veya zorla evlilik
  • İşyerinde psikolojik taciz (mobbing)
  • Nafaka ilgili başvurular
  • Eşleri, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum/tutuklu olan kadınların başvuruları
 • KEFEK’in 27. Dönem kapsamında oluşturduğu alt komisyonlar sırasıyla; Başta kız çocukları olmak üzere gençlerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına yönlendirilmesi alt komisyonu ve İstanbul Sözleşmesi etkin uygulanması ve izlenmesi alt komisyonu.
 • 27. Dönemde dün 7. kez toplanan komisyonda; 1 -2 Aralık 2018 tarihlerinde Mardin’de gerçekleştirilen Çalıştay sonucunda, BM Kadın Birimi ile birlikte yapılması kararlaştırılan etkinliklere ve Alt Komisyon çalışmalarına dair bilgilendirmelerin yapıldığı komisyonda ayrıca, başta kadınlar olmak üzere üretime katılımı artırmaya yönelik Kanun Teklifi Taslağı ve öneriler de görüşüldü.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.