mecliste.org'dan

Vergi düzenlemelerini de içeren teklif Mecliste

mecliste.org
11 OCAK 2019
mecliste.org'dan

9 Ocak 2019’de TBMM Başkanlığına sunulduktan sonra aynı gün Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, 10 Ocak Komisyonda görüşüldü.

 

Teklif, ikisi yürürlük maddesi olmak üzere toplam 18 maddeden oluşuyordu. Komisyonda görüşmeler devam ederken, teklifin 14. Maddesi (Bu madde ile ülkemizi dış ülkelerde temsil eden misyon şeflerinin, iki ülke arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklar durumunda  vaktinden önce merkeze çekilmeleri yeniden düzenleniyordu) diğer bir torba yasa içinde düzenlendiği için metinden çıkarıldı.

 

Teklifte, vergi mükelleflerini ilgilendiren düzenlemeler ağırlıkta olmakla birlikte sermaye piyasası, futbol kulüpleri, patent haklarına dair de düzenlemeler bulunuyor. Ayrıca teklif ile, Bitlis ili Ahlat ilçesi Van gölü kıyısında, İzmir Çandarlı ve Rize İli, Rize  İyidere Limanlarında kıyı ve su alanlarının kullanımı ve dolgu yapılması konusunda Kıyı Kanununda değişiklik yapılması öngörülüyor. Kadın girişimciler ve ev hanımlarına yönelik vergi istisnaları, vergisini zamanında yatıranlara yönelik vergi indirimleri de olan kanun teklifinin hangi alanlarda düzenlemeler içerdiğini sizler için hazırladık.

 

Kanun teklifinde yer alan vergi düzenlemeleri neler?

 

 • Gelir Vergisi Kanunda yapılan düzenleme ile başta ev hanımları olmak üzere evlerde ürettiklerini (havlu, çorap, dokuma mamuller, dantel, nakış işleri ve turistik eşya, mantı, tarhana, erişte vb.) ürünleri satan kişilerin internet üzerinden yaptıkları satışlar için yıllık asgari ücretin brüt tutarına kadar olan kısmına (30.000TL)  vergi muafiyeti geliyor.
 • 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2010 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında Türkiye’de bulunmayan katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklerin, müsabakaları dolayısıyla yapılacak mal ve hizmet alımları KDV’den istisna tutuluyor. Ayrıca, bu tüzel kişiliklerin müsabakalardan elde edecekleri kazançlar da gelir ve kurumlar vergisinden muaf oluyor.
 • Türkiye’de yapılan AR-GE faaliyetleri kapsamında geliştirilen buluşların kiralanması, satılması ve pazarlanmasından elde edilen kazanç ve/veya gelirlerin patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının %50’si kurumlar vergisinden muaf oluyor.

 

Kanun teklifindeki diğer düzenlemeler neler?

 

 • KOSGEB tarafından desteklenen faaliyetler kapsamında kurul, değerlendirme, izleme süreçlerinde görev alan öğretim elemanlarının, kamu kurumunda veya özel sektörde çalışan alanında uzman kişilerin verdikleri hizmetler karşılığında yapılacak ödemelerin usul ve esasları yeniden düzenleniyor.
 • İzmir’de Çandarlı Limanı Lojistik Merkezi; Rize’de; İyidere Lojistik Merkez Limanı ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin önündeki alanının dolgu alanı yapılması için Kıyı Kanuna madde ekleniyor, bu kapsamda yapılacak dolgu alanları düzenleniyor. Ayrıca, Bitlis Ahlat’ta Van Gölü kıyısındaki Tarım Kredi Kooperatifinin arsasına resmî kurum inşasıyla ilgili ise düzenleme yapılıyor.
 • Ülke çapında otogaz faaliyeti yapılması için birden fazla dolum tesisine sahip olma zorunluluğu kaldırılıyor. Tüplü LPG faaliyeti yapmak için otogaz LPG faaliyeti yapmanın şart olması uygulaması değiştiriliyor. Yani, düzenlemeyle, LPG dağıtıcı lisansı alabilmek için LPG tüpü sahibi olma ve tüp dolum tesisi kurma zorunluluğu ortadan kaldırılıyor.
 • 2019 yılında da asgari ücret desteğinin devam ettirilmesi düzenleniyor. Ortalama sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için bu destek günlük 5 TL, 500 ve üzerinde olan işyerleri için ise 3,36 TL destek sağlanması ve bu desteklerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması düzenleniyor.
 • İşverenler tarafından hizmet erbabına ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlara ilişkin ödemelerde vergi istisnası bulunmaktadır. İşsizlik veya işe başlatmama tazminatı ve benzeri ödemelerde yaşanan ihtilaflı durumları önlemek için kanun teklifi ile düzenleme getiriliyor. Kanun ile bugüne kadar ihbar tazminatı, normal ücret, yıllık izin ücreti, geçmiş dönemdeki çalışmalar karşılığı hizmet primi gibi ödemeler, sözleşme sona erdikten sonra ödenmesi halinde gelir vergisinden istisna kabul edilmeyecek.
 • Vergisini kanuni süresinde ödeyen mükelleflerin ödedikleri her bir beyanname için 250 TL’ye kadar yapılan eksik ödemelerin ihlal sayılmaması düzenleniyor.
 • Sinema, tiyatro, spor müsabakası ve benzeri biletle girilen yerlerde elektronik bilet uygulamasını kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla, ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu kaldırılmakta, bu cihaz olmadan de beyan ile eğlence vergisi ödenmesi sağlanıyor.
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında en az 5 yıldır çalışan yerli ve yabancı uzmanlara belli şartları yerine getirmek şartı kuruma atanma hakkı tanınması (9 Temmuz 2018 tarihli 5978 sayılı Kanun ile) sonucunda bu personelin iş sonu tazminatı, aylık derece ve kademe değerlendirmesi konularında hak kaybı yaşamaması için düzenleme yapılıyor.
 • Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi yani EPİAŞ’ın ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren elektrik piyasalarını işletmesini sağlamak üzere ilgili tanımlarda düzenleme
  yapılıyor.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.