mecliste.org'dan

Yeni Meclis Başkanı Nasıl Seçilecek?

mecliste.org
31 OCAK 2019
mecliste.org'dan

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, yerel seçimlerde AK Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanması ile istifasına dair tartışmalar gündemdeydi. Meclis Başkanı Yıldırım, geçtiğimiz günlerde adaylık başvurusunu yapmasının ardından, 18 Şubat’ta görevinden istifa edeceğini duyurdu. YSK’nın yerel seçim takvimine göre siyasi partilerin aday listelerini teslim edeceği 19 Şubat öncesi istifa edecek olan Yıldırım’ın kesin adaylığı ise 3 Mart tarihinde YSK tarafından  ilan edilecek.

 

Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

 

TBMM Başkanlığı için bir yasama dönemi içinde iki kez seçim yapılıyor. Yasama dönemi başında seçilen başkanın görevi 2 yıl, sonrasında tekrar seçim yapılıyor. TBMM Başkanı seçimi süreci, Binali Yıldırım’ın istifasının Genel Kurulda okunmasıyla başlıyor. Eğer bu duyuru, Genel Kurulun 19 Şubat’taki oturumunda yapılırsa, TBMM Başkan adayları, “5 gün” içinde Başkanlık Divanına bildirilecek. TBMM İçtüzüğüne göre, Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren “5 gün” içinde tamamlanır.¹

 

Başkan seçimi gizli oyla yapılır. Siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler. Oylama süreci ise şu şekilde;

 

  • Oylamanın ilk iki turunda üye tamsayısının üçte iki (400) ve üçüncü turda ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (301) aranır.
  • Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır.
  • Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur.

 


¹ TBMM İçtüzüğü Madde 10. Başkan Seçimi ve Süresi

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.