mecliste.org'dan

YSK seçimin yenilenmesine karar verdi

mecliste.org
7 MAYIS 2019
mecliste.org'dan

31 Mart yerel seçimleri sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili yapılan itirazların ardından yaşanan belirsizlik dün sona erdi. YSK, AK Parti ve MHP temsilcilerinin “bazı sandık kurulları başkanlarının kamu görevlisi olmaması” konusunda yaptığı itirazı dün karara bağladı ve “sandık kurullarının oluşturulması usulün” kanuna uygun bulunmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi 23 Haziran’da tekrarlanacak. Daha önceki seçimden galip çıkan Ekrem İmamoğlu’nun 16 Nisan’da verilen mazbatası da iptal edildi.

 

İstanbul ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimleri ise yenilenmeyecek.

 

Sandık kurulları nasıl oluşuyor?

 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda, sandık kurullarının, yani sandık başında oy verme sürecini idare eden, oyları sayan kişilerden oluşan kurulun oluşturulmasına dair ayrıntılı bilgi mevcut. Kanunun 21, 22 ve 23. maddelerine göre usul tam olarak şöyle:

 

  • Sandık kurulu bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur. Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır.
  • Sandık kurulu başkanı şu şekilde belirlenir; ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir.
  • İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler.
  • Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık eder.
  • Sandık kurulu üyelikleri seçilirken, ilçe seçim kurulu başkanı, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden, son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan beş partiye, her sandık için birer asıl ve birer yedek üye adını bildirmelerini tebliğ eder.
  • Bu yoldan tespit edilen sandık kurulu üye sayısı beşten az olduğu takdirde, eksik kalan üyelikler, aynı şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları oyların büyüklük sırasına göre, aynı usulle tamamlanır. Bu hükümler uygulanmasına rağmen, beş asıl ve beş yedek üyenin tümü belirlenemediği takdirde, o ilçede seçime katılan ve teşkilatı bulunan diğer siyasi partiler arasında ad çekilir. Ad çekmedeki sıraya göre, adı çıkan, eksik üyelik sayısı kadar siyasi partinin bu usulle bildireceği kimseler, sandık kurulu üyesi olur.
  • İlçe seçim kurulu başkanı, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için önce, bildirilen listeden sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirler.
  • Yukarıdaki hususlar gereğince belirlenen sandık kurulu asıl üyelerinden göreve gelmeyenin yerine, öncelikle, gelmeyen üyenin yedeği alınır. Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemleri, ilçe seçim kurulu huzurunda, bu kurulun başkanı tarafından yapılır. Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur.

 

Süreç nasıl ilerleyecek?

 

YSK’nın aldığı karara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran 2019, Pazar günü yeniden yapılacak. Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptal edilmesi kararı verildiğinden, başkanlık makamına seçim sonuçları açıklanıp, yeni başkan mazbatasını alana kadar İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vekalet edecek. Yenilenecek seçimde, 31 Mart seçimlerinde yer alan siyasi partiler ve adaylar yarışa katılacak. Adayların ölümü, istifa etmesi veya seçime katılmaktan vazgeçmesi halinde seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar siyasi partiler yeni aday ismi bildirebilecek. Seçmen listeleri de 31 Mart seçimlerindeki listeler ile aynı olacak; listelerde kısıtlı seçmenler ile ilgili gerekli düzeltmeler de yapılacak.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.