OHAL DÖNEMİNDE YASAMA

OHAL kararnamelerinin Meclis’te görüşülmesi neden önemli?

LEVENT GÖNENÇ
30 AĞUSTOS 2016
NASIL KONUŞULUYOR?

Birincisi, olağanüstü hal süresince Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yani yürütme organı kanun hükmünde kararname (OHAL KHK) çıkararak tüm vatandaşlar için geçerli olacak genel düzenlemeler yapabiliyor. Burada yürütme organı TBMM’nin iznine veya çıkaracağı yetki yasasına ihtiyaç duymuyor. Bu noktada şu soru akla gelebilir: Olağanüstü hal ilanına ilişkin karar sürecin en başında TBMM’ye sunuluyor ve TBMM onay veya ret şeklinde iradesini beyan ediyor. Bu usul TBMM’nin olağanüstü hal sürecine dahil olduğu anlamına gelmez mi? Hemen cavaplayalım: Başlangıçta, olağanüstü halin ilanına ilişkin ilk aşamada, TBMM’nin devrede olması, daha sonra olağanüstü hal süresince yapılacak işlemlere ve çıkarılacak kararnamelere peşinen onay verdiği veya bunları kabul ettiği anlamına gelmiyor. Bu nedenle, olağanüstü hal süresince çıkarılacak kararnamelerin TBMM’de müzakere edilerek yasalaştırılması önem kazanıyor. İkincisi, yürütme organı çıkardığı kararnamelerle neredeyse sınırsız bir düzenleme alanına sahip. OHAL KHK’leri ile, çekirdek bir alan hariç olmak üzere, Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklere ilişkin güvencelere aykırı tedbirler alınabiliyor. Nihayet üçüncüsü, OHAL KHK’leri Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından denetlenemiyor.

 

Yazının tamamını okumak için tıklayın

YAZAR LEVENT GÖNENÇ

TEPAV Hukuk Çalışmaları Merkezi Direktörü