KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN TASARISI

Türk hukukunda kişisel verilerin korunması kurumu

ULUSLARARASI HUKUK BÜLTENİ
30 MAYIS 2016
NASIL KONUŞULUYOR?

Uluslararası Hukuk Bülteni – “Kişisel veri, kişilerin adları, adresleri, iletişim bilgileri, sağlık, din, ve özel hayatlarına dair belirli veya belirlenebilir bir kişiyle ilgili tüm bilgilerdir. Günlük hayatımızın hemen her alanında kullanılan bu türden bilgilerin hukuka aykırı bir şekilde kullanılıp paylaşılmasının önlenmesi hem insan haklarının hem de temel kişi hak ve özgürlüklerinin bir gereğidir. Kişisel veriler artık hayatımızın her kesiminde hem kamu hem özel sektör tarafından yaygın olarak kaydedilmekte, üçüncü kişilere transfer edilmekte ve paylaşılmakta, bir başka ifade ile bu veriler işlenmektedir. Özellikle sanal alemde bu bilgilerin çok sık olarak işlendiği hatta kötüye kullanıldığı görülmektedir.”

 

Yazının tamamını okumak için tıklayın

YAZAR ULUSLARARASI HUKUK BÜLTENİ

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr