MECLİSİN İŞLEVLERİ

Meclis neden var ve ne yapar? Meclisin temel işlevlerinden yasama ve denetim süreçleri, bu süreçlere vatandaşlar olarak ne şekilde dahil olabileceğimiz ve Meclis’in faaliyetlerini nasıl takip edebileceğimizle ilgili tüm detaylar…

YASAMA

Meclis demek yasama organı demek. Peki Meclis nasıl yasa yapar? Bir teklif ya da tasarının kanunlaşması için hangi aşamalardan geçmesi gerekir? Bizler vatandaşlar ve STK'lar olarak yasama sürecine ne şekilde dahil olabiliriz?

27 EYLÜL 2016
YASAMA
DENETİM

TBMM'nin ana işlevlerinden biri de denetleme. Peki TBMM'nin sahip olduğu denetim mekanizmalarını ve nasıl çalıştıklarını, vatandaşlar ve sivil toplum olarak süreçlere neresinden dahil olabileceğimizi yeterince biliyor muyuz?

27 EYLÜL 2016
DENETİM