21 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL 18 Ocak 2018'de ise altıncı kez üç ay süreyle uzatıldı. OHAL kapsamından şimdiye kadar 31 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınlandı. Peki OHAL dönemi ve KHK’lar hayatımızı nasıl etkiliyor?

18 EKİM 2016

Dosya hakkında bir bakışta bilgi sahibi olun!

Dosyanın hangi aşamada olduğu hakkında bilgi sahibi olun!

Bu bizi neden ilgilendiriyor, hayatımızda neler değişecek keşfedin!

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Bu dosyayla ilgili uzman görüşlerini okuyarak bakış açısı kazanın, kendi fikirlerinizi paylaşarak sesinizi duyurun!

Denge Ve Denetleme Ağı "15 Temmuz darbe girişimi ve süregiden olağanüstü hal (OHAL) süreci bir kez daha ortaya koymaktadır ki, denge ve denetleme sisteminin yokluğu ve kurumsal reformların gerçekleştirilmemesi demokrasimizi kırılgan bir noktada bırakmaya devam edecektir."

11 KASIM 2016
UZMAN GÖRÜŞÜ

Merve Seren "15 Temmuz 2016’daki FETÖ’cü darbe girişiminin ardından, Hükûmet tarafından Türkiye’de içinde bulunulan şartların ‘olağandışılığı’ndan hareketle, 21 Temmuz 2016’da bir ‘istisna hali’ni ifade eden ‘olağanüstü hal’ (OHAL) ilan edilerek, istisnai bir hukuk düzeni uygulanmaya başlandı. 11 Ekim 2016’da ‘üç ay’ süreyle tekrar uzatılan OHAL, birçok ‘hukuki’ ve ‘siyasi’ tartışmaları da beraberinde getirdi."

01 KASIM 2016
UZMAN GÖRÜŞÜ

OHAL yürütme organına istediğini yapma olanağını tanıyan keyfi bir rejim değildir. Yürütme organı, olağanüstü hallerde de çerçevesi ve sınırları anayasa ve kanunlarla çizilen sınırlar içinde hareket etmek zorundadır.

24 EKİM 2016
UZMAN GÖRÜŞÜ

Anayasanın 120. maddesinde özgür demokratik düzeni ortadan kaldırmayı amaçlayan yaygın şiddet olaylarının çıkması halinde bu tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla olağanüstü hal ilan edilmesi ve bu dönemde bazı temel hak ve özgürlüklerde kısıtlama yapılması öngörülmüştür.

24 EKİM 2016
UZMAN GÖRÜŞÜ

OHAL rejimleri, anayasaya uygun kanunlara dayanmalı. OHAL keyfiyete göre ve siyasi olarak kullanıldığında, OHAL sonrası ciddi sorunlar kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle OHAL’de de hukuk işlemeye devam etmek zorunda.

20 EKİM 2016
UZMAN GÖRÜŞÜ

Olağan ile olağanüstü dönemi denetim bağlamında ayıran en önemli husus, Anayasa Mahkemesi'nin yakın tarihli kararının ardından, yargının denge denetleme mekanizmasının dışına çıkarak, denetim merciinin yalnızca TBMM haline gelmesi. OHAL’de yasama yürütme ilişkisinde TBMM’nin sorumluluğunu artıran bu karar, mevzu hukuk düşünüldüğünde temel hak ve hürriyetlere ilişkin güvencesiz bir durum oluşturma potansiyeline sahip.

20 EKİM 2016
UZMAN GÖRÜŞÜ
NASIL KONUŞULUYOR?

Dosya kamuoyunda nasıl konuşuluyor; medyada yer alan haberleri ve yapılan çalışmaları inceleyin!

Bianet - "21 Temmuz 2016 - 9 Şubat 2017 arasında yayınlanan KHK sayısı 21’e ulaştı. İnsan Hakları Ortak Platformu’ndan Feray Salman ve Aysel Ergün, 667-681 no'lu KHK'lerle hazırladıkları OHAL dönem düzenleme ve hak ihlalleri raporuna 6 yeni KHK'yı da ekledi."

27 ŞUBAT 2017
NASIL KONUŞULUYOR?

Olağanüstü hal ilanına ilişkin karar sürecin en başında TBMM’ye sunuluyor ve TBMM onay veya ret şeklinde iradesini beyan ediyor. Bu usul TBMM’nin olağanüstü hal sürecine dahil olduğu anlamına gelmez mi?

30 AĞUSTOS 2016
NASIL KONUŞULUYOR?
SON GÜNCELLEMELER

Kamuoyunda uzun zamandır tartışılan taşeron meselesi 696 sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile düzenlendi. 696 sayılı KHK’nın taşeron düzenlemesi ile ilgili kısımlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 375 sayılı KHK'ye eklenen geçici maddeler bulunuyor.

05 OCAK 2018
GÜNCELLEMELER

20.07.2016 tarihinde ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan 30. kanun hükmünde kararname olan 696 sayılı KHK’da temel olarak neler içeriyor?

04 OCAK 2018
GÜNCELLEMELER

20.07.2016 tarihinde ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan 28. kanun hükmünde kararname olan 694 sayılı KHK’da temel olarak neler içeriyor?

05 EYLÜL 2017
GÜNCELLEMELER

20.07.2016 tarihinde ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan 27. kanun hükmünde kararname olan 693 sayılı KHK’da temel olarak neler içeriyor?

05 EYLÜL 2017
GÜNCELLEMELER

20.07.2017 tarihinde ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan 26. kanun hükmünde kararname olan 692 sayılı KHK’da temel olarak neler içeriyor?

14 TEMMUZ 2017
GÜNCELLEMELER

20.07.2016 tarihinde ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan 24. Kanun hükmünde kararname olan 690 sayılı KHK’da temel olarak neler içerir?

09 MAYIS 2017
GÜNCELLEMELER