fbpx

OHAL DÖNEMİNDE YASAMA

692 sayılı KHK

mecliste.org
14 TEMMUZ 2017
GÜNCELLEMELER

Yayım tarihi: 14.07.2017

 

  • Toplam 7395 kişi “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı” olması gerekçesiyle çeşitli kamu kurumlarındaki görevlerinden başka işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı.
  • Daha önceki KHK’larla kamu görevinden alınan toplam 312 kişi görevine iade edildi. Bu kişilerin isimleri ilgili KHK’ların listelerinden çıkarıldı. Bu 312 kişinin 15 gün içinde görevine dönmesi gerekiyor.
  • Türk Silahlı Kuvvetlerinden daha önce emekli olan 342 kişinin rütbeleri alındı.
  • Daha önce kapatılan Erzincan Sanayici ve İşadamları Derneği yeniden açıldı.
  • 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden dokuzunun öğrencilikle ilişiği kesildi. Bu öğrencilerin gördükleri eğitimlere ilişkin denklik işlemleri yapılmayacak, akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacaklar.
  • Aynı kanun kapsamında yurtdışında eğitim görev ve daha önceki bir KHK ile öğrencilikle ilişiği kesinlen bir kişinin ise öğrencilik hakkı iade edildi.
  • İki sporcunun nişan ve madalyaları “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı” olmaları gerekçesiyle alındı.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.