YARGITAY VE DANIŞTAY KANUN TASARISI

Tasarı kanunlaştı

mecliste.org
01 TEMMUZ 2016
GÜNCELLEMELER

Yargıtay ve Danıştay Kanun Tasarısı 30 Haziran’da TBMM Genel Kurul’da kanunlaştı.

13 Haziran’da Bakanlar Kurulu tarafından Meclis Başkanlığına gönderilen Tasarı, Genel Kurulda görüşülmeye başladığı 27 Haziran tarihinden 3 gün sonra kabul edilmiş oldu.

6723 no.lu Kanun metnine ulaşın.

 

Bugüne Nasıl Gelinmişti?

13 Haziran 2016: Adalet Bakanlığınca hazırlanan tasarı Bakanlar Kurulunca TBMM Başkanlığına gönderildi.

16 Haziran 2016: Tasarı Adalet Komisyonunda görüşüldü.

17 Haziran 2016: Tasarı Adalet Komisyonunda kabul edildi.

21 Haziran 2016: Adalet Komisyonu tasarı ile ilgili raporunu verdi.

27 Haziran 2016: Tasarı TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

29 Haziran 2016: Tasarının ilk 11 maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

29 Haziran 2016: Tasarının ikinci bölümünün sekiz maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.