fbpx

Adalet Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ihtisas komisyonudur.
Adalet Komisyonu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kendisine havale edilen adalet işleri ile medeni hukuk, ceza hukuku, borçlar kanunu gibi temel kanunlar, sivil ve askeri yargılama hukuku, mahkemelerin kuruluş ve işleyişleri, kaçakçılıkla mücadele, af, terörizmle mücadele, hâkimler, savcılar, avukatlar vb. ile ilgili konulardaki kanun tasarı ve tekliflerini görüşmektedir.

Komisyon detayları için tıklayınız.

KOMİSYONA BAĞLI DOSYALAR

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan çocuğa yönelik istismarın önlemesine yönelik olarak hazırlanan Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 09 Nisan'da Meclis Başkanlığına sunuldu. Peki tasarı yasalaşırsa ne gibi değişiklikler olacak? Sizler için hazırladık.

16 NİSAN 2018

Yargıtay ve Danıştay’ı düzenleyen kanun tasarısı Adalet Komisyonu'ndan geçti, Genel Kurul’a gelmesi bekleniyor. Tasarıs Yargıtay ve Danıştay üyelerinin görev süreleri, seçim ve atamaları, Danıştay’ın görevi, şirketlere atanan kayyımların yetkileri gibi değişiklikler içeriyor.

13 HAZİRAN 2016

Kişisel veri nedir, kişisel verileri izlenenlerin temel hak ve özgürlükleri neler, tasarı özel hayatın gizliliğini nasıl etkileyecek, kişisel verileri toplayanların yükümlülükleri neler olacak?

08 ŞUBAT 2016